Modlitewnik

Modlitewnik

Modlitewnik Rodziny Świętego Pawła zawiera − obok modlitw znanych wszystkim chrześcijanom − przede wszystkim te, które wypłynęły z serca bł. Jakuba Alberionego.

Dla duchowych synów i córek bł. Jakuba Alberionego modlitewnik jest ważną pomocą w rozwoju życia duchowego w charyzmacie Założyciela. Z pożytkiem mogą jednak z niego korzystać wszyscy wierni. Duchowość Rodziny Świętego Pawła należy bowiem do skarbca całego Kościoła, w którym „niezwykłe bogactwo łaski Bożej” (Ef 2, 7) wspomaga, prowadzi i oświeca wszystkich chrześcijan zdążających do niebieskiej ojczyzny.