Koronka do Świętego Pawła Apostoła

Koronka do Świętego Pawła Apostoła

Strona główna Pauliści Duchowość Środki życia duchowego Modlitewnik Koronka do Świętego Pawła Apostoła

W pierwszy poniedziałek miesiąca przychodzimy do św. Pawła, aby go poznać i prosić o nowe powołania oraz ich formację, aby upraszać ducha apostolskiego dla nas samych i dla naszych współpracowników.


1. Wysławiam Cię, Jezu, za wielkie miłosierdzie udzielone Świętemu Pawłowi, gdy przemieniłeś go z żarliwego prześladowcy w gorliwego apostoła Kościoła. A Ty, o wielki Święty, pomóż mi uzyskać serce uległe łasce, nawrócenie z mojej wady głównej i pełne upodobnienie do Jezusa Chrystusa. Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

2. Wysławiam Cię, Jezu, za to, że wybrałeś apostoła Pawła na wzór i nauczyciela świętego dziewictwa. A Ty, o Święty Pawle, drogi mój Ojcze, strzeż mojego umysłu, serca i zmysłów, abym mógł poznawać i kochać wyłącznie Jezusa, Jemu służyć i dla Jego chwały poświęcić wszystkie moje siły. Święty Pawle Apostole…

3. Wysławiam Cię, Jezu, za to, że przez Świętego Pawła dałeś mi przykłady i pouczenia odnośnie do doskonałego posłuszeństwa. A Ty, o wielki Święty, pomóż mi uzyskać pokorną uległość wobec wszystkich moich przełożonych, w przekonaniu, że przez posłuszeństwo osiągnę zwycięstwo nad moimi wrogami. Święty Pawle Apostole…

4. Wysławiam Cię, Jezu, za pouczenie mnie przez dzieła i słowa Świętego Pawła o prawdziwym duchu ubóstwa. A Ty, o wielki Święty, pomóż mi uzyskać ducha ewangelicznego ubóstwa, abym naśladując Cię w moim życiu, mógł w niebie towarzyszyć Ci w chwale. Święty Pawle Apostole…

5. Wysławiam Cię, Jezu, za serce pełne miłości do Boga i do Kościoła, które dałeś Świętemu Pawłowi, i za to, że dzięki jego gorliwości zbawiłeś wielu ludzi. A Ty, mój Przyjacielu, pomóż mi uzyskać żywe pragnienie apostolskiego posługiwania przez komunikację społeczną, modlitwę, przykład, dzieła i słowa, abym mógł zasłużyć na nagrodę obiecaną dobrym apostołom. Święty Pawle Apostole…