Wierność papieżowi

Wierność papieżowi

Strona główna Pauliści Życie konsekrowane Wierność papieżowi
W apostolstwie czuć się zawsze obok papieża, aby powtarzać to, czego on naucza, środkami, które dał nam Pan. (... ) Czuć się obok działania papieża i na jego służbie, obok biskupów i kapłanów; na służbie, to znaczy w zależności i we współpracy z Kościołem. bł. Jakub Alberione

Już na mocy ślubów posłuszeństwa winni jesteśmy posłuszeństwo Ojcu Świętemu, jednak z tytułu nowego ślubu zobowiązujemy się do wierności, jaką z woli Założyciela mamy mieć wobec urzędu nauczycielskiego i pasterskiego przewodnictwa papieża.

Zobowiązujemy się przyjmować nauczanie papieża i przestrzegać jego zarządzeń. Ponadto dajemy priorytet głoszeniu i rozpowszechnianiu nauczania papieża i przekazywaniu jego zarządzeń za pomocą środków społecznego przekazu.

W ten sposób staramy się dawać świadectwo szacunku i religijnego posłuszeństwa, jakie każdy członek Kościoła powinien okazać urzędowi nauczycielskiemu Biskupa Rzymskiego.