Paulistki

Paulistki

PAULISTKI – MISJA SŁOWA

Święty Paweł – Apostoł Narodów, którego rok ogłoszony przez papieża Benedykta XVI właśnie obchodzimy – jest patronem i duchowym założycielem Zgromadzenia Sióstr św. Pawła, zwanych w skrócie paulistkami. Siostry pełnią w Kościele misję ewangelizacji przez środki społecznego komunikowania.

Zgromadzenie paulistek powstało we Włoszech w 1915 roku jako część formującej się wówczas, z inspiracji bł. Jakuba Alberione, Rodziny św. Pawła. Założył on najpierw zgromadzenie męskie – paulistów, a następnie, rok później, żeńskie – paulistki. Oba powstały dla apostolstwa, jak wówczas mówiono, „dobrego druku”. Później zakładał dalsze zgromadzenia i instytuty Rodziny, które zajmować się miały najprzeróżniejszymi formami apostolstwa i współpracować w dziele ewangelizacji przez media.

Patronat św. Pawła nad zgromadzeniem wynika z jego specjalnego zaangażowania w naśladowanie Jezusa, aż do utożsamienia się z Nim. Wyraził to w Liście do Galatów: „żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”. Proces chrystyfikacji, który doprowadził Apostoła do tego wyznania jest zadaniem każdej paulistki. Poza tym Paweł, który z gorliwości o wiarę w jedynego Boga prześladował początkowo wyznawców nowej drogi, „zdobyty przez Chrystusa”, poświęcił życie zdobywaniu ludzi dla Niego. Przy tym w swojej misji posługiwał się dostępnym wówczas środkiem przekazu – pismem. Pisał listy, które były kopiowane i rozsyłane do kolejnych wspólnot. Ta gorliwość apostolska angażująca wszystkie siły i dostępne środki oraz wykorzystująca nadarzające się możliwości dla głoszenia Słowa jest dla paulistek wzorem do naśladowania.

Głównym celem życia każdej paulistki jest zatem upodobnienie się do Jezusa, swojego Mistrza, które polega na codziennym dostosowywaniu własnej woli, umysłu i serca do wzoru, jakim jest Jezus. On sam powiedział o sobie, że jest Drogą, Prawdą i Życiem człowieka. Siostry dążą nie tylko do tego, by Nim żyć, ich zadaniem jest także dawanie Go światu. Ksiądz Alberione postawił im za wzór Maryję, która jako pierwsza dała światu Jezusa, dlatego powinny naśladować ją w jej wierze, miłości, służbie i zawierzeniu oraz czcić, jako Królową Apostołów.

Źródła siły i inspiracji apostolskiej paulistki szukają w spotkaniu z Jezusem. Modlitwa paulińska polega na czerpaniu duchowej siły z żywego źródła, jakim są słowo Boże i Eucharystia, podczas codziennej mszy świętej, godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu i rozważania tekstów Biblii. Modlitwą wstawienniczą paulistki obejmują szczególnie pracowników i odbiorców mass mediów, prosząc, by nowoczesne środki komunikowania były zawsze narzędziem dobra i wynagradzając za krzywdy czynione ludziom tą drogą.

Pragnienie miłości i relacji z innymi jest wpisane w naturę człowieka, toteż ludzie wszystkich czasów, choć nie zawsze świadomie, szukają Boga. Dodatkową charakterystyką misji paulistek jest zatem głoszenie Jezusa i Jego nauczania w sposób przemawiający do współczesnego człowieka. Ogromny wpływ na styl życia ludzi i na wybory, jakich dokonują mają dziś media: książki, gazety i czasopisma, programy telewizyjne, wiadomości, audycje, piosenki i muzyka, gry komputerowe i strony internetowe. Siostry w tym wszystkim starają się ukazywać ludziom Boga, który zbawił człowieka, a teraz żyje, kocha, cierpi i cieszy się razem z nim.

Życie wspólnotowe ułatwia wsłuchiwanie się zarówno w słowo Boże, którym siostry mogą się wzajemnie dzielić jak i w dzisiejsze czasy. Działalność paulistek powinna być bowiem dostosowana do czasów i warunków w jakich żyją one same i otaczający je ludzie. Ich misja ma być odpowiedzią na wolę Bożą i potrzeby ludzi. Ma zawsze być żywa i aktualna, zmieniać się wraz ze zmianami zachodzącymi w świecie.

Siostry paulistki są zgromadzeniem międzynarodowym i także w swojej obecności w świecie kierują się uniwersalizmem Pawła Apostoła. W każdym kraju starają się dostosować do panujących tam zwyczajów i miejscowej kultury, co wyraża się m. in. w stroju. I tak, podczas gdy w Indiach zobaczyć je można w pomarańczowo-kremowym sari, w Afryce – w owiniętej wokół bioder bawełnianej kolorowej spódnicy, to w Europie chodzą w prostej grantowej lub szaroniebieskiej spódnicy, bluzce i kamizelce, a w Korei w pełnym zakonnym habicie szarym lub ciemnoniebieskim.

Na wzór św. Pawła, którego misja wiązała się z ciągłymi podróżami, także paulistki nie prowadzą spokojnego życia. Od momentu powstania, wbrew panującej wówczas – na początku XX wieku – oficjalnej wizji życia zakonnego i tradycyjnej roli kobiety, przemierzały piechotą, samochodem lub na rowerach ulice wielkich miast i małych miejscowości, zanosząc ludziom do domów Pismo święte, chrześcijańskie książki i czasopisma. Zawsze w drodze – niestrudzone listonoszki Jezusa. Spędzały całe dnie przy maszynach drukarskich oraz na składzie, łamaniu i zszywaniu książek, przerzucaniu ciężkich paczek w magazynach. Dziś techniczny rozwój środków komunikowania wytycza im inne trasy, toteż sióstr nie brakuje na falach eteru, w telewizji i przy nawigacji internetowej.

W Polsce zgromadzenie „dobrego druku” nie miało łatwych początków. Pierwsze Siostry św. Pawła przybyły tu z polecenia bł. Jakuba Alberione w roku 1935. Mieszkały w Częstochowie i zajmowały się dystrybucją Biblii oraz chrześcijańskiej literatury. Działalność tę przerwała wojna i uniemożliwiły późniejsze czasy komunizmu. Powtórnie do Polski paulistki zawitały w roku 1986, aby zacząć wszystko od początku.

Przez wiele lat mała międzynarodowa wspólnota mieszkała i pracowała w Lublinie. Natomiast w 2010 r. przeprowadziły się do Warszawy. Siostry mają dziś w Polsce własne wydawnictwo (Paulistki), księgarnię w centrum Warszawy oraz prowadzą stronę internetową: www.paulistki.pl.

 

Zgromadzenie Sióstr św. Pawła
siostry paulistki
02-927 Warszawa, ul. Zdrojowa 38
tel. +48 22 651 53 88
wspolnota@paulistki.pl


PAULISTKI Wydawnictwo-Księgarnia
00-062 Warszawa, ul. Kredytowa 8
tel. +48 22 828 75 21
paulistki@paulistki.pl
wydawnictwo@paulistki.pl
ksiegarnia@paulistki.pl
www.paulistki.pl