Apostolski akt ofiarowania

Apostolski akt ofiarowania

Strona główna Pauliści Duchowość Środki życia duchowego Modlitewnik Apostolski akt ofiarowania

Odmawia się w poniedziałek, w dniu poświęconym św. Pawłowi, oraz w Dni Środków Społecznego Przekazu.


Panie, w łączności z kapłanami odprawiającymi dziś Mszę św., ofiaruję Ci Jezusa-Hostię i mnie samego, małą ofiarę:

– jako zadośćuczynienie za błędy i zgorszenia rozpowszechniane w świecie środkami społecznego przekazu;

– aby wyprosić Twoje miłosierdzie dla wszystkich oszukanych i zwiedzionych przez te potężne środki oraz oddalających się przez nie od Twojej ojcowskiej miłości;

– aby błagać o nawrócenie ludzi, którzy przez używanie tych środków zapominają o nauce Chrystusa i Kościoła oraz sprowadzają na bezdroża ludzkie umysły i serca;

– abyśmy wszyscy naśladowali Tego, którego Ty, Ojcze, w nadmiarze swojej miłości posłałeś na świat, ogłaszając: „On jest moim Synem umiłowanym. Jego słuchajcie!”;

– abyśmy poznali i innym dali poznać, że tylko Jezus, Słowo Wcielone, jest doskonałym Mistrzem, pewną Drogą prowadzącą do poznania Ciebie i Twojej Ojcowskiej miłości oraz wiodącą do uczestnictwa w Twoim życiu;

– prosząc o powołanie licznych kapłanów, osób zakonnych i świeckich oddających się apostolstwu środków społecznego przekazu, aby przez ich posługę rozbłysło orędzie zbawienia w całym świecie;

– za chrześcijańskich twórców, pisarzy, redaktorów, techników i kolporterów, aby byli roztropni i odpowiedzialni, aby ożywiał ich duch Ewangelii i by poprzez swoją pracę odważnie świadczyli o swojej wierze;

– prosząc o rozwój katolickich inicjatyw w dziedzinie przekazu myśli i ich skuteczność w promowaniu prawdziwych wartości ludzkich i chrześcijańskich;

– abyśmy wszyscy, poznając naszą niewystarczalność i nędzę, czuli potrzebę pokornego i ufnego zbliżenia się do źródła życia oraz karmienia się Twoim słowem i Ciałem Chrystusa, błagając Cię, Ojcze, o światło, miłość i miłosierdzie dla wszystkich ludzi. Amen.