Jezus Mistrz

Jezus Mistrz

Dla członków Rodziny Świętego Pawła, a więc i małżonków zgromadzonych w Instytucie Świętej Rodziny Jezus jest Boskim Mistrzem, Drogą, Prawdą i Życiem. Jest Prawdą, która oświeca nasz umysł, Drogą, która przemienia naszą wolę, i Życiem, które ożywia nasze serce, uczucia, modlitwę. Chcemy zgłębiać całe życie Jezusa. Dla nas jedna kropla potu wylana przez Niego w Nazarecie podczas pracy jest nie mniej zbawcza niż kropla krwi wylana na krzyżu.

Chcemy móc za św. Pawłem powiedzieć: żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20). Chcemy, by cała nasza osoba była uformowana na wzór Jezusa Chrystusa, który poucza nas w Ewangelii i nauczaniu Kościoła: bądźcie świętymi, który wzmacnia nas w sakramentach i liturgii, we wszystkich środkach łaski daje nam Życie. Chcemy myśleć jak Jezus, pragnąć tego, czego pragnął Jezus, czuć to, co On czuł, czynić to, co On czynił.

MODLITWA DO BOSKIEGO MISTRZA

Mistrzu, Twoje życie wyznacza mi drogę; Twoja nauka utwierdza i rozjaśnia moje kroki; Twoja łaska mnie podtrzymuje i wspiera w drodze do nieba. Ty jesteś doskonałym Mistrzem: dajesz uczniowi przykład, nauczasz i umacniasz go, aby Cię naśladował. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Od Boga Mistrz przychodzi.

Mistrzu, Ty masz słowa życia wiecznego. Ty, który oświecasz każdego człowieka i który jesteś samą Prawdą, zastąp Tobą samym mój umysł, moje myśli. Nie chcę rozumować w inny sposób, niż Ty nauczasz, ani osądzać inaczej, niż według Twoich sądów, ani myśleć inaczej niż Ty, który jesteś fundamentalną prawdą, daną mi przez Ojca: Jezu Prawdo, żyj w moim umyśle.

Twoje życie staje się zasadą, drogą, jedyną rzeczywistą i nieomylną pewnością. Wszystko, począwszy od żłóbka, poprzez Nazaret aż po Kalwarię, wyznacza Bożą drogę miłości do Ojca, nieskończonej czystości, miłości do ludzi, ofiary… Spraw, abym ją poznał. Spraw, abym zawsze szedł po Twoich śladach ubóstwa, czystości, posłuszeństwa. Każda inna droga jest szeroka… ale nie jest Twoja. Jezu, nie chcę znać i gardzę każdą inną drogą, która nie byłaby wyznaczona przez Ciebie. Chcę tego, czego Ty pragniesz: w miejsce mojej woli ustanów Twoją wolę.

Niech w moim sercu ukształtuje się Twoje serce. Niech miejsce mojej miłości do Boga, bliźniego, siebie samego zajmie Twoja miłość. Niech moje ludzkie i grzeszne życie zostanie zastąpione Twoim życiem Bożym, najczystszym, nadprzyrodzonym. Ja jestem życiem. Oto więc, abyś Ty mógł wejść we mnie, poświęcę całe moje zaangażowanie Komunii Świętej, Mszy Świętej, nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu, nabożeństwu do Twojej Męki. Niech to życie objawi się w uczynkach, aby życie Chrystusa objawiło się w was, tak jak to było ze Świętym
Pawłem: żyje we mnie Chrystus. Żyj we mnie, Jezu Życie wieczne, Życie w całej pełni. Amen.

POWRÓT