Lublin

Lublin


Pauliści zamieszkujący w Domu Studiów św. Pawła Apostoła w Lublinie tworzą wspólnotę o charakterze formacyjnym, powołaniowym i apostolskim.


Tu znajduje się centrum duszpasterstwa powołań paulistów, które realizowane jest przez różnoraką posługę wśród młodzieży, która szuka bliższej relacji z Jezusem Chrystusem i pragnie rozeznać swoje życiowe powołanie. Przy naszej wspólnocie działa również duszpasterstwo młodzieży pod patronatem bł. Tymoteusza Giaccarda, pierwszego kapłana paulisty. Stąd także odbywa się animacja instytutów świeckich i grup współpracowników należących do zakonnej Rodziny Świętego Pawła. Jest to również miejsce, w którym realizowane jest specyficzne apostolstwo Towarzystwa Świętego Pawła. Apostolski charakter domu związany jest z działaniem filii redakcji Edycji Świętego Pawła.

 Adres domu:
Towarzystwo Świętego Pawła
ul. Laury 1
20-712 Lublin
tel. 81.527.64.35
e-mail: lublin@paulus.pl