Lwów (Ukraina)

Lwów (Ukraina)

Strona główna Pauliści Pauliści w Polsce Wspólnoty Lwów (Ukraina)

Wspólnota we Lwowie jest najmłodzszą placówką paulistów wchodzącą w skład Regionu Polskiego Towarzystwa Świętego Pawła. Swoją dzialalność na Ukrainie pauliści rozpoczęli w marcu 2014 r. Dom zakonny we Lwowie jako pierwszy i dotychczas jedyny na Ukrainie, pełni funkcje apostolskie (wydawnictwo) i formacyjne (dla kandydatów z Ukrainy).

Adres domu:

Товариство Святого Павла

вул. Кутова 5

79014 м. Львів

paulisty@paulisty.org

www.paulisty.org