Warszawa

Warszawa

.

Pierwsi pauliści przybyli do Polski 14 listopada 1934 r. i zatrzymali się w Warszawie. Byli to: ks. Robaldo, ks. Ravina i br. Brignone. Już w 1935 r. rozpoczęli działalność apostolską i wydali Ewangelię z Katechizmem. Jednak w 1936 r. zmuszeni byli opuścić Warszawę i przenieść się do Częstochowy. Pragnienie paulistów, aby powrócić do stolicy, spełniło się dopiero po 62 latach, kiedy w dniu 30 września 1998 r., w dzień liturgicznego wspomnienia św. Hieronima, nowa wspólnota osiedliła się w warszawskiej dzielnicy Ursus.

Dom Świętego Hieronima stał się miejscem, w którym pauliści kontynuowali, rozpoczęte jeszcze przed wojną, apostolstwo biblijne. Następnie mieściła się tutaj redakcja miesięcznika dla rodzin „Magazyn Familia”. Aktualnie dom jest miejscem formacji początkowej dla postulantów i juniorystów Towarzystwa Świętego Pawła. Stąd także odbywa się animacja Instytutu Matki Bożej Zwiastowania, należącego do zakonnej Rodziny Świętego Pawła.


Kontakt:
Towarzystwo Świętego Pawła
ul. Prawnicza 62
02-495 Warszawa

e-mail: wawa@paulus.pl