Spotkanie Instytutów Agregowanych w Rzymie

Strona główna Aktualności Spotkanie Instytutów Agregowanych w Rzymie
Spotkanie Instytutów Agregowanych w Rzymie

W dniach 25-27 lutego 2020 r. w Rzymie odbyło się międzynarodowe spotkanie przełożonych wyższych Towarzystwa Świętego Pawła oraz delegatów i członków Instytutów agregowanych: anuncjatynek, gabrielinów, Instytutu Jezusa Kapłana oraz Instytutu Świętej Rodziny. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji 60 rocznicy papieskiego zatwierdzenia paulińskiej konsekracji świeckich, którego dokonał papież Jan XXIII 8 kwietnia 1960 r.

Było to pierwsze tego typu spotkanie w historii Instytutów i obejmowało Europę (Włochy, Hiszpania, Portugalia, Polska) oraz Kongo w Afryce. W innych terminach podobne spotkania odbędą się w Argentynie dla obu Ameryk oraz dla regionu Azjatyckiego na Filipinach. Wspólne dyskusje, relacje i praca poświęcone były umocnieniu i pogłębieniu tożsamości tych Instytutów, podjęciu refleksji nad bieżącymi wyzwaniami tej formy życia konsekrowanego oraz wzajemnemu poznaniu się i pogłębieniu relacji z Towarzystwem Świętego Pawła jak również między Instytutami.

Spotkanie poprowadził ks. Vito Fracchiola, Wikariusz Generalny Towarzystwa Świętego Pawła odpowiedzialny za Instytuty agregowane. Uczestnicy wysłuchali kilku referatów na temat konsekracji świeckiej oraz konsekracji paulińskiej. Następnie poszczególni delegaci zdali relację z działalności Instytutów w ich krajach. Odbyła się też praca w trzech grupach językowych (włoskim, hiszpańskim i francuskim). Na koniec omówiono też różne projekty i wyzwania na najbliższe lata.

Spotkanie obejmowało również wspólne momenty modlitwy w kaplicy bł. Jakuba Alberionego oraz w Bazylice Królowej Apostołów, gdzie przy grobie Założyciela Rodziny Świętego Pawła, uczestnicy spotkania rozpoczęli Wielki Post obrzędem posypania głów popiołem.


ZOBACZ ZDJĘCIA >>

ORAZ FILM W JĘZYKU WŁOSKIM: