Aktualności

Strona główna Aktualności

Zaangażowani w apostolstwo biblijne

2021-11-08
W sobotę 6 listopada 2021 r. odbyło się w Łodzi Międzyzakonne Forum Apostolatu Biblijnego. To pierwsza tego typu inicjatywa skupiająca osoby konsekrowane zaangażowane w tę formę działalności  duszpasterskiej. Spotkanie miało miejsce przy parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej prowadzonej w Łodzi przez zgromadzenie księży pasjonistów. Celem spotkania było wzajemne poznanie oraz zapoznanie z inicjatywami podejmowanymi przez różne instytuty życia konsekrowanego oraz środowiska osób świeckich. Wśród uczestników Forum nie zabrakło silniej grupy Rodziny Świętego Pawła, która była reprezentowana przez paulistów i siostry apostolinki oraz stowarzyszenie współpracowników paulińskich. W wystąpieniach prelegentów poruszany był m. in.... Czytaj dalej

ks. Tomasz Lubaś przewodniczył Mszy św. z okazji 100. rocznicy urodzin

2021-11-03
Dr Wanda Półtawska otrzymała od Boga misję bycia światłem dla bliźnich i dziś możemy powiedzieć, że wypełnia tę misję bardzo długo i bardzo dobrze. Bardzo wielu ludziom wskazała światło w ciemnym tunelu ich życia i bardzo wielu ludziom przywróciła nadzieję – mówił w homilii ks. Tomasz Lubaś SSP, przyjaciel dr. Wandy Półtawskiej, który przewodniczył Mszy św., odprawionej w jej intencji przy grobie św. Jana Pawła II. Podczas Eucharystii, sprawowanej w Bazylice Watykańskiej we wtorkowy poranek (02.11.2021 r.), Polacy modlili się w intencji dr. Wandy Półtawskiej, obchodzącej 100. rocznicę urodzin. Przewodniczący Mszy św. paulista, ks. Tomasz Lubaś, przyjaciel rodziny Półtawskich, przypomniał w homilii, że dr Półtawska przez większość... Czytaj dalej

Noc księgarń 2021

2021-10-21
Już po raz trzeci księgarnie prowadzone przez księży i braci paulistów biorą udział w ogólnopolskiej akcji "Noc księgarń", która odbędzie się wieczorem 22 października. W tym roku zapraszamy do Księgarni Świętego Pawła w Częstochowie, Lublinie i Rzeszowie. Częstochowa , ul. Siedmiu Kamienic 23, godzina 19:00 - PUSTYNIA NA DRODZE ŻYCIA CHRZEŚCIJANINA. „Bóg powiódł lud okrężna drogą przez pustynię…” (Wj 13,18). Spotkanie poprowadzą: s. Aleksandra Szyborska PDDM, ks. Mariusz Górny SSP i ks. Przemysław Kosior SSP. Więcej informacji: www.facebook.com/edycja.czestochowa Lublin , ul. Królewska 6, godzina 18:00 - Premiera najnowszej książki księdza Arkadiusza pt. „Józef. Mężczyzna, mąż, ojciec.” Zapraszamy na spotkanie z księdzem... Czytaj dalej

O Guadalupe we lwowskiej księgarni paulistów

2021-10-19
11 października 2021 r. lwowską księgarnię paulistów odwiedził Carl A. Anderson, współautor książki „Matka Boża z Guadalupe. Matka Cywilizacji Miłości” („Our Lady of Guadalupe: Mother of the Civilization of Love”) i wieloletni Najwyższy Rycerz Rycerzy Kolumba. Książka ta ukazała się w lipcu b.r. w przekładzie ukraińskim („Гваделупська Богородиця - Матір цивілізації любові”), i została wydana nakładem naszego lwowskiego wydawnictwa. Carl A. Anderson podczas niedawnej wizyty w Polsce otrzymał prestiżową nagrodę TOTUS TUUS, jaką przyznaje Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Konferencji Episkopatu Polski. Na Ukrainie Carl A. Anderson odwiedził Lwów, a także Kijów, gdzie m.in. odbyła się prezentacja książki o Matce Bożej z... Czytaj dalej

Pauliści zakończyli Zgromadzenie Regionalne

2021-10-02
W sobotę 2 października 2021 r. zakończyło się trwające sześć dni Zgromadzenie Regionalne (kapituła) Towarzystwa Świętego Pawła. Brało w nim udział 27 paulistów z czterech wspólnot w Polsce (Częstochowa, Masłońskie, Warszawa, Lublin) oraz ze wspólnoty we Lwowie (Ukraina). Wszystkie te wspólnoty tworzą Region Polsko-Ukraiński Towarzystwa Świętego Pawła. W trakcie pierwszych pięciu dni pauliści podsumowali ostatnie trzy lata działalności zgromadzenia w Polsce i na Ukrainie, a także wyznaczyli linie programowe na lata 2021-2024. Myślą przewodnią najbliższych trzech lat będzie hasło: „Odnowić komunię z Bogiem i ze sobą nawzajem, aby proroczo głosić radość Ewangelii współczesnym ludziom”. Na zakończenie piątkowego dnia obrad zostali... Czytaj dalej

Obrona doktoratu ks. Tomasza

2021-09-29
Dnia 29 września ks. Tomasz Wasilewski SSP obronił w trybie online doktorat „Eucharystia jako źródło i wzór małżeńskiej i rodzinnej communio personarum. Studium teologicznomoralne” na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uzyskując tym samym tytuł doktora teologii moralnej.   Eucharystia, która często jest postrzegana wyłącznie jako źródło łaski, czyli duchowej siły do życia godnego chrześcijanina już w samej swojej strukturze wewnętrznej zawiera istotne wskazania do tego jak małżonkowie mogą i powinni kształtować swoją relację by była ona dojrzała i by realizowała dar sakramentu – małżeństwo przecież nie jest tylko związkiem dwóch osób, ale sakramentem. Doktorat podejmuje ciekawe... Czytaj dalej

Temat orędzia na 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

2021-09-29
Jak co roku, z okazji święta archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, papież ogłosił temat przyszłorocznego, już 56. orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Orędzie na rok 2022 będzie zatytułowane: "Słuchajcie!". Po Orędziu z 2021 r., skoncentrowanym na chodzeniu i patrzeniu, w swoim nowym Orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2022 papież Franciszek prosi świat komunikacji, aby na nowo nauczył się słuchać. Pandemia uderzyła i zraniła wszystkich i wszyscy muszą być wysłuchani i pocieszeni. Słuchanie jest również niezbędne do uzyskania dobrych informacji. Poszukiwanie prawdy zaczyna się od słuchania. Podobnie jest ze świadectwem za pomocą środków społecznego przekazu. Każdy dialog, każda relacja... Czytaj dalej

Zgromadzenie Regionalne Towarzystwa Świętego Pawła

2021-09-27
W dniach 27 września – 2 października w Częstochowie odbywa się Zgromadzenie Regionalne (Kapituła) Towarzystwa Świętego Pawła, pod przewodnictwem mianowanego na drugą kadencję ks. Wojciecha Turka SSP. W Zgromadzeniu Regionalnym bierze udział także Przełożony Generalny, ks. Valdir José De Castro SSP, który przybył do Polski z Rzymu. Kapituła Towarzystwa Świętego Pawła, w której biorą udział wszyscy Profesi Regionu Polska-Ukraina, jest najwyższą formą władzy i od powziętych na niej postanowień zależeć będzie kolejne trzy lata działalności apostolskiej Zgromadzenia. Obecna kadencja wpisuje się w niełatwy czas dla Kościoła i świata. Pauliści, świadomi swojej misji głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu wszystkim i w każdym czasie, nie... Czytaj dalej

Doktorat brata Adama Szczygła SSP

2021-09-17
17 września 2021 r. brat Adam Szczygieł SSP ukończył studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na podstawie pracy zatytułowanej: Proces nawrócenia w wybranych filmach fabularnych. Studium z edukacji medialnej uzyskał stopień doktora teologii. Film fabularny jest jednym z najpopularniejszych środków komunikacji z odbiorcą, który ma wpływ na kształtowanie osobowości milionów widzów. Przez wielu z nich jest traktowany jako jedno z najważniejszych źródeł informacji o świecie. Dlatego Kościół, chcąc iść z duchem czasu, musi podjąć wysiłek, aby coraz lepiej wykorzystywać w swojej pracy techniki świadomego i skutecznego posługiwania się mediami. Brat Adam Szczygieł w swojej rozprawie doktorskiej ukazuje... Czytaj dalej

19 września - 55. Dzień Środków Społecznego Przekazu

2021-09-16
W trzecią niedzielę września w Polsce obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W tym roku przypada ono 19 września. Z tej okazji papież wydał specjalne orędzie. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Orędzie na 55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu - Franciszek 2021 «Chodź i zobacz» (J 1, 46). Komunikować, spotykając osoby, tam gdzie są, i takie, jakie są Drodzy Bracia i Siostry! Zaproszenie do «pójścia i zobaczenia», które towarzyszy pierwszym emocjonującym spotkaniom Jezusa z uczniami, jest także metodą każdego autentycznego przekazu międzyludzkiego. Aby móc opowiadać prawdę o życiu, które staje się historią ( por. Orędzie na 54. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24... Czytaj dalej

Pierwsze śluby zakonne Adriana Kobyłki

2021-09-05
W niedzielę, 5 września 2021 r. nowicjusz Adrian Kobyłka złożył swoje pierwsze śluby zakonne czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i wierności Papieżowi. Uroczystość miała miejsce w Masłońskim, w domu zakonnym Towarzystwa Świętego Pawła. Pierwsze śluby kolejnego Paulisty stały się okazją do spotkania Członków Rodziny Świętego Pawła, ale też i do wspólnej refleksji nad istotą życia zakonnego i jego znaczenia we współczesnym świeci. Nowemu Profesowi przesłał swoje życzenia Ojciec Generał ks. Valdir José De Castro, pisząc w swoim liście m.in.: „Drogi Adrianie, Jezus posyła Cię jako Paulistę, abyś oddał Twoje życie za naród polsko-ukraiński, żyjąc charyzmatem naszego Założyciela. Ofiaruj Twoją kreatywność, odwagę i znajomość nowych... Czytaj dalej

Św. Paweł - ewangelizator peryferii

2021-08-16
W dniach 9-15 sierpnia 2021 roku w domu rekolekcyjnym paulistów w Masłońskim k. Poraja odbyły się doroczne rekolekcje Instytutów agregowanych do Towarzystwa Świętego Pawła oraz Współpracowników Rodziny Świętego Pawła. Nauki głosił ks. Mariusz Górny, biblista na temat św. Pawła jako ewangelizatora, który naucza „w porę i nie w porę”. Tematyka rekolekcji wpisuje się w trwający obecnie w Rodzinie Świętego Pawła Rok biblijny.   Członkowie Instytutu Matki Bożej Zwiastowania, konsekrowane kobiety; członkowie Instytutu Świętego Archanioła Gabriela, konsekrowani mężczyźni oraz członkowie Instytutu Świętej Rodziny, konsekrowane małżeństwa, wraz ze świeckimi współpracownikami Rodziny Świętego Pawła podjęli wysiłek duchowego wzrastania... Czytaj dalej

Bieszczadzka RADOŚĆ

2021-07-10
W dniach 4-9 lipca Siostry apostolinki we współpracy z paulistami zorganizowały „Wakacje z Bogiem” dla młodzieży szkolnej. W trakcie górskich wędrówek, młodzież ze Skierniewic pogłębiała rozumienie radości w życiu chrześcijanina.   Był to wspaniały czas doświadczenia Boga i wspólnoty pośród pięknych widoków bieszczadzkich szlaków i szczytów. Młodzież zdobyła między innymi Połoninę Caryńską, Tarnicę oraz Małą i Wielką Rawkę, a przede wszystkim po miesiącach covidowej izolacji, mogła zasmakować na nowo życia w „realu”.   Tematem modlitwy i wędrówek było pogłębienie znaczenia radości istnienia, radości wzrastania, radości nawrócenia, radości zmartwychwstania i radości głoszenia Ewangelii.   Grupa ostatniego dnia wyjazdu... Czytaj dalej

Pielgrzymka 2021

2021-07-02
Czas wrócić na pielgrzymi szlak! Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę do grupy Ósmej. Idziemy zgodnie z zasadami obowiązującymi w całej pielgrzymce. Zachęcamy, żeby już dziś zgłaszać się do Ósemki drogą mailową: twasilewski@paulus.pl ZAPISY od teraz do 10 lipca 2021 r. !!! - Idziemy 6 VIII (Księżomierz-Ożarów) i 11 VIII (Małogoszcz-Włoszczowa). - O możliwości pójścia decyduje kolejność zgłoszeń. - Zapisujemy się oddzielnie na 6 i oddzielnie na 11 lipca. - Pierwsze 50 osób ma zagwarantowany transport autokarowy (opłata 40 zł). - Osoby ponad ten limit muszą same zatroszczyć się o dojazd. - Jeśli uzbiera się ich na kolejny... Czytaj dalej