70. rocznica święceń kapłańskich ks. Łabędzia

Strona główna Aktualności 70. rocznica święceń kapłańskich ks. Łabędzia
70. rocznica święceń kapłańskich ks. Łabędzia

25 czerwca 2023 roku w kościele parafialnym św. Mikołaja w Łękawicy pauliści odprawili Mszę Świętą z okazji 70. rocznicy święceń kapłańskich ks. Józefa Alojzego Łabędzia. W uroczystości w rodzinnej parafii pierwszego polskiego paulisty uczestniczyła nabliższa rodzina księdza oraz wielu jego krajan, a przewodniczył jej przełożony prowincjalny Towarzystwa Świętego Pawła, ks. Wojciech Turek.

Ksiądz Prowincjał w swojej homilii nawiązał do postaci proroka Jeremiasza z pierwszego czytania. Jeremiasz był do końca wierny Bogu i odważnie głosił Jego orędzie, choć spotykało się to z odrzuceniem, a nawet z nienawiścią ze strony słuchaczy. Taką właśnie postawę zalecał Jezus w czytanej w tą niedzielę Ewangelii, gdy mówił: „Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”. Ponadto Jezus wyraźnie zaznaczał: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą”.

Jak podkreślił ks. Prowincjał, współczesnym wzorem takiej właśnie postawy był nasz współbrat, ks. Józef Alojzy Łabędź. Wyświęcony w czasach stalinowskiego terroru, musiał wiele wycierpieć dla Ewangelii. Sam jeden niezłomnie trwał w swoim powołaniu paulisty, służąc ofiarnie jako kapelan sióstr uczennic oraz udzielając się w diecezji częstochowskiej jako misjonarz, spowiednik, rekolekcjonista. Chętnie posługiwał w parafiach, zastępując schorowanych księży.

Ksiądz Łabędź nigdy nie szedł na żadnej kompromisy w swojej kapłańskiej misji głoszenia Ewangelii. Niejednokrotnie narażał swoją wolność, a nawet życie, gdy wbrew zakazom komunistycznym władz razem z siostrami rozprowadzał od domu do domu obrazki lub broszurki z modlitwami.

Podsumowując, ks. Prowincjał stwierdził w swojej homilii, że czasy, w których żył i głosił prorok Jeremiasz lub ks. Łabędź wcale nie były aż tak bardzo odmienne od naszych. Także dzisiaj spotykamy się z ośmieszaniem, odrzucaniem, a nawet nienawistnymi reakcjami na głoszone Słowo Boże. Postawa, do której wzywa nas Jezus, wymaga nawet w naszej Ojczyźnie od wiernych, zwłaszcza kapłanów i osób zakonnych, wyjątkowej odwagi i niezłomności wiary. Przykład takiej właśnie wierności dał nam ks. Łabędź.

Po Mszy Świętej pauliści spotkali się w domu rodzinnym ks. Łabędzia na radosnym świętowaniu razem z jego najbliższą rodziną.


Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości >>>