Kobieta zjednoczona z misją kapłana

Strona główna Aktualności Kobieta zjednoczona z misją kapłana
Kobieta zjednoczona z misją kapłana

 

W dniach od 28 stycznia do 3 lutego 2024 r. w domu paulistów w Ariccia k. Rzymu, odbyło się Międzynarodowe Sympozjum na temat „Głos kobiety w posłudze Kościoła. Dialog synodalny” zorganizowane przez Siostry Uczennice Boskiego Mistrza z okazji setnej rocznicy powstania ich Zgromadzenia oraz sześćdziesiątej rocznicy uchwalenia Konstytucji o liturgii „Sacrosanctum concilium” przez Sobór Watykański II. Jako przedstawiciel paulistów w sympozjum wziął udział ks. Tomasz Wasilewski.

 

Sympozjum odbyło się w duchu metody synodalnej: słuchać, pogłębiać i reformować. Udział w tzw. „stołach dialogu” prowadzić miał do głębszego zrozumienia różnych perspektyw egzystencjalnych i pastoralnych uczestników pochodzących z różnych obszarów świata. Wizytę podczas spotkania złożyli m.in. biskup diecezji Albano mons. Vincenzo Viva, a także przełożony generalny paulistów, ks. Domenico Soliman.

 

W ciągu tych dni, refleksja skupiała się wokół tematów biblijnych, antropologicznych, eklezjologicznych, rozumienia posługi kobiet w Kościele, charyzmatu paulińskiego i życia konsekrowanego. Pojawiły się świadectwa zaangażowania w wielorakie posługi Uczennic Boskiego Mistrza w Kościele: architektura (diakonia piękna), kursy pomocy psychologicznej dla osób konsekrowanych w kryzysie, modlitwy wstawienniczej itd.

 

ls

 

Zobacz relację >>>