Zwiastuni Dobrej Nowiny

Zwiastuni Dobrej Nowiny

Strona główna Rodzina Świętego Pawła Gabrielini Artykuły Zwiastuni Dobrej Nowiny

Zwiastuni Dobrej Nowiny


Instytut Archanioła Gabriela należy do licznej Rodziny Świętego Pawła, założonej przez bł. ks. Jakuba Alberione. Skupia on mężczyzn, którzy powołanie do życia konsekrowanego realizują w swoim środowisku pracy i zamieszkania. Od imienia patrona, nazywani są gabrielinami. Patrząc na nich, dochodzi się do dość paradoksalnego wniosku, że świeckość i konsekracja mogą iść ze sobą w parze, że można je połączyć i uczynić całe swoje życie apostolstwem (apostolstwem "obecności").

 

GabrieliniGabrielini składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, i starają się żyć w bliskości Boga. Eucharystia, medytacja Słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, liturgia godzin i inne środki służą ciągłemu pogłębianiu relacji z Boskim Mistrzem. Osoby idące tą drogą powołania stale szukają woli Pana w swoim życiu, starają się odczytywać znaki, które docierają do nich przez ludzi i poszczególne wydarzenia. Pogłębiają swoją wiedzę w zakresie teologii i filozofii, zapoznają się z dokumentami Kościoła i dokumentami Rodziny Świętego Pawła. Ich zadanie najkrócej można określić jako: uświęcanie własnego środowiska pracy i zamieszkania.


Gabrielini nie noszą specjalnych strojów ani żadnych znaków rozpoznawczych. Ich konsekracja jest znana tylko niewielkiej liczbie osób. Ewangelizują przez dobry przykład własnego życia i czynne apostolstwo w duchu św. Pawła. Z ich patronem, Archaniołem Gabrielem, spotykamy się w Piśmie Świętym 3 razy. Zostaje on posłany do proroka Daniela, do Zachariasza męża Elżbiety i do Maryi. Ukazując się Zachariaszowi, Archanioł używa takich słów: „Ja, stojący przed Bogiem Gabriel, zostałem posłany, by przemówić do ciebie i oznajmić ci dobrą nowinę" (Łk 1,19).


Rola gabrielina jest bardzo podobna. Pielęgnując zażyłą relację z Bogiem, staje wobec różnych osób, którym może powiedzieć: „Ja, stojący przed Bogiem (obecnym w Słowie Bożym i w Eucharystii) gabrielin, zostałem (przez posługę Kościoła) posłany, by przemówić do ciebie i oznajmić ci dobrą nowinę".


Tę piękną misję aktualnie realizuje w świecie około 70 mężczyzn mieszkających w 9 krajach. Więcej informacji na ich temat można uzyskać pod adresem: Kuria Prowincjalna Towarzystwa Świętego Pawła, ul. św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa lub e-mail: kuria@paulus.pl oraz na stronie: www.paulus.pl.

 

br. Adam Szczygieł - paulista

 

(Artykuł ukazał się w Biuletynie liturgicznym "Dzień Pański" dn. 6.02.2011 roku)