Brat Antoni

Brat Antoni

Brat Antoni Szulcek

Brat Antoni


Wielu nazywało go „dziadkiem", lecz on był bratem do ostatnich chwil swego życia. Właśnie życiem, nie słowami, ukazał sens słów Jezusa Mistrza: „Wy wszyscy braćmi jesteście " (Mt 23,8).


Brat Antoni był naszym bratem. Pierwszy wstawał o świcie i modlił się najpierw sam, a potem wspólnie z nami.


Był naszym bratem, gdy po śniadaniu brał się do pracy i robił to, czego nikt nie miał czasu zrobić.


Był bratem, gdy pokazywał nam, jak z pokorą przyjmować wolę Bożą i szanować wolę drugiego człowieka.


Był bratem także wówczas, gdy z wyrozumiałością patrzył na nasze słabości i braki.


Był bratem wszystkich ludzi, bo nigdy się nie złościł, lecz wszystko okrywał milczeniem i modlitwą.


Był bratem wszystkich, bo do każdego umiał się uśmiechnąć.


Każdy z nas z pewnością ma coś, za co chciałby mu szczególnie podziękować, jak bratu...
A brat Antoni był jeszcze kimś więcej: był apostołem.


Był apostołem, jak każdy, kto idzie śladami Apostoła Narodów w Rodzinie Świętego Pawła. Jako apostoł z Instytutu Świętego Archanioła Gabriela, brat Antoni przekazał nam swoim życiem prawdę dobrze znaną, ale często zapominaną, że nawet najbardziej nowoczesne środki i formy przekazu stają się skuteczne dopiero dzięki Bożej pomocy; że nie może być apostołem ten, kto na pierwszym miejscu nie stawia modlitwy; że Bóg, który jest Wszechmogący, potrzebuje nie naszej mocy, lecz naszej pokory i wiary, aby mógł dokonywać w nas i przez nas wielkich dzieł.


Brat Antoni był i jest apostołem w pełnym tego słowa znaczeniu. Od momentu wstąpienia do Rodziny Świętego Pawła uczestniczy we wszystkich jej dziełach apostolskich, ponieważ całe swoje życie ofiarował dla tej Rodziny i za tę Rodzinę. Dziś może on już oglądać także niewidzialne owoce swojego trudu, swojego cierpienia, swojego milczenia i swojej modlitwy. My zaś wierzymy, że tak jak dotychczas na ziemi, tak i teraz z nieba brat Antoni będzie nas wspierał nadal w wypełnianiu naszej misji.


Dlatego też od bólu z powodu jego odejścia większa jest nasza wdzięczność Bogu za łaskę, że ten bez wątpienia Boży człowiek żył wśród nas, był jednym z nas i w niebie nadal jest jednym z nas, ponieważ - jak mówił nasz założyciel, ks. Jakub Alberione - „gdy jakiś syn lub córka Rodziny Świętego Pawła przechodzi do wieczności, dobrze jest pamiętać, że tam w Brat Antoni Szulcekgórze kontynuuje życie paulińskie, gdyż nasze życie się nie kończy, lecz zmienia się na lepsze. Dusza w niebie nadal żyje, modli się i wypełnia apostolstwo jeszcze doskonalej niż tu, na ziemi". Co więcej: „Wybierając powołanie - mówi ks. Alberione - wybiera się także wieczność i apostolstwo w niebie".


Brat Antoni wybrał drogę cichej i ofiarnej posługi Rodzinie Świętego Pawła w Instytucie Świętego Archanioła Gabriela. Żył bardzo skromnie i cicho, po cichu też odszedł, swoje ciche i ukryte przed ludzkim okiem apostolstwo pełni teraz w niebie.

 

Ks. Ryszard Maria Tomaszewski - paulista


(Artykuł ukazał się w Tygodniku Katolickim „Niedziela" nr 22/99, str.12)Brat Henryk Antoni Szulcek

(ur. 26 stycznia 1935 r., zm. 2 maja 1999 r.)