Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Strona główna Młodzież Podstrony Najczęściej zadawane pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 


Czy paulista, który jest brat zakonnym zwanym też uczniem Boskiego Mistrza

może być posłany na studia?

 

Tak. W naszym Zgromadzeniu brat zakonny realizuje taką samą misję jak kapłan, z wyjątkiem posług związanych z przyjęciem święceń kapłańskich. Specyficzne paulińskie apostolstwo pozwala także bratu specjalizować się w jakiejś wybranej dziedzinie, np. pracy dziennikarskiej czy wydawniczej. Często też bracia kończą studia teologiczne.

 

Czy pauliści posiadają w Polsce jakieś parafie?

 

Nie. Pauliści zasadniczo nie prowadzą parafii i aby taką założyć musieliby otrzymać zgodę od najwyższych władz zakonnych, czyli przełożonego generalnego. W ten sposób mogą całkowicie oddać się pracy w dziedzinie środków społecznego komunikowania. Poza Polską mamy jednak kilka parafii, głównie we Włoszech, gdzie mieszczą się większe ośrodki życia paulińskiego oraz w krajach misyjnych, gdzie wymaga tego lokalna sytuacja.

Nie znaczy to jednak, że praca paulistów nie ma charakteru duszpasterskiego. Wszystko to, co czynimy, czynimy w Kościele i z Kościołem dla człowieka i tak jak Chrystus,– tu nie różnimy się od innych istniejących w Kościele form apostolstwa.

 

Czy pauliści pracują na co dzień jedynie w biurach i przy komputerze?

 

Nie tylko. Choć praca redakcyjna i biurowa stanowi ważny komponent naszego życia, to jednak część działalności wiąże się z bezpośrednim kontaktem z ludźmi. Jako wydawcy musimy spotykać się z autorami i odbiorcami naszych publikacji. Uczestniczymy w różnych spotkaniach i wydarzeniach religijnych oraz kulturalnych. W miarę możliwości prowadzimy misje czy rekolekcje parafialne. Jesteśmy także odpowiedzialni za animację duchową innych instytutów Rodziny Świętego Pawła.

 

Czy w trakcie formacji można zmienić sposób przeżywania powołania paulińskiego

(z kandydata na brata stać się kandydatem na kapłana i na odwrót)?

 

Owszem. Już na początku drogi życia zakonnego wybiera się charakter przeżywania powołania paulisty, ale po to też jest formacja, aby to powołanie lepiej rozeznać. Dlatego w sytuacji określonych predyspozycji i przy właściwym odczytaniu woli Bożej jest możliwa taka zmiana – oczywiście w porozumieniu z przełożonymi.

 

Czy pauliści posiadają jakąś własność prywatną?

 

Towarzystwo Świętego Pawła to zgromadzenie zakonne i jako takie opiera się na życiu ślubami zakonnymi. Nie składamy przyrzeczeń lub innych zobowiązań ale właśnie śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Ubóstwo rozumiane jest jako całkowite wyrzeczenie się własności prywatnej. Oczywiście każdy ma pewien zasób niezbędnych do życia prywatnych rzeczy takich jak ubranie, książki, przedmioty osobiste – ale zakonnik nie może mieć własnego samochodu, mieszkania czy działki. Środki służące apostolstwu są własnością zgromadzenia, a zakonnik używa je tylko w zakresie wyznaczonym mu przez przełożonych. Oczywiście tę niezależność od prywatnej własności zyskuje się stopniowo w trakcie formacji zakonnej.

 

Jak wygląda habit zakonny paulisty?

 

Tradycyjnie pauliści podczas pierwszych ślubów, jako znak konsekracji otrzymują habit zakonny, który składa się z czarnej sutanny oraz szerokiego czarnego pasa z frędzlami. Jest to typowy strój duchownego diecezjalnego z końca XIX wieku (czasami jeszcze używano pelerynki). Dziś księża chodzą już tylko w sutannach, bez pasa i pelerynki – pauliści jednak dla pewnego odróżnienia zachowują czarny pas. W krajach misyjnych wykorzystują ten sam habit w białym wydaniu. Ze względów praktycznych, w różnych oficjalnych kontaktach pauliści często używają koszulę z koloratką i marynarkę.

 

 Chcesz zadać pytanie... napisz do nas

powolania@paulus.pl