Jak wstąpić do paulistów?

Jak wstąpić do paulistów?

Strona główna Powołania Podstrony Jak wstąpić do paulistów?

JAK WSTĄPIĆ DO PULISTÓW?

 

 

Jeśli czujesz, że Bóg wzywa Cię do bycia paulistą, musisz nawiązać z nami osobistą znajomość, abyśmy mogli nawzajem się poznać (dowiedz się więcej, jak poznać paulistów). Następnie przychodzi czas na decyzję o wstąpieniu. To ważny krok i trzeba go zrobić odpowiedzialnie, jednak nie jest to decyzja ostateczna, a jedynie wejście na drogę bardziej szczegółowego rozeznawania swojego powołania i weryfikacji pragnień.

 

Kandydaci do zgromadzenia zgłaszają się do czerwca. Najlepiej, jeśli już wcześniej utrzymują kontakt z duszpasterzem powołaniowym, który będzie im towarzyszył w rozeznawaniu powołania i pomoże dopełnić koniecznych formalności.

Osoby pracujące czy studiujące powinny odpowiednio wcześniej podjąć decyzję o wstąpieniu i zakończyć studia, pracę zarobkową czy własną działalność gospodarczą.

Po decyzji o przyjęciu kandydata, podjętej przez przełożonych zgromadzenia, we wrześniu kandydat zamieszkuje we wspólnocie formacyjnej w Lublinie. Rozpoczyna się okres aspirantatu. Od października kandydaci do kapłaństwa rozpoczynają studia teologiczne.

Przed wstąpieniem do zgromadzenia kandydatowi zaleca się wzięcie udziału w  pieszej pielgrzymce z Lublina na Jasną Górę (3-14 sierpnia) w grupie prowadzonej przez paulistów, oraz w rekolekcjach organizowanych przez zgromadzenie. Wszelkie szczegóły pozostają do omówienia z duszpasterzem powołaniowym.

 

POTRZEBNE DO WSTĄPIENIA DOKUMENTY

  

-   Pisemna prośba o przyjęcie do Towarzystwa Świętego Pawła skierowana do Przełożonego Regionalnego z podaniem odpowiedniej motywacji.
- Życiorys.
- Świadectwo chrztu i bierzmowania.
- Świadectwo maturalne.
- Opinia proboszcza.
- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz opinia psychologa o braku przeciwwskazań (sporządzana po uprzednim porozumieniu się z paulistą odpowiedzialnym za powołanych)
- 2 zdjęcia.
- Dowód osobisty i książeczka wojskowa (do wglądu).

 

 

!  

W razie potrzeby rad odnośnie kompletowania dokumentów

udzieli Ci duszpasterz powołanych.