Postulat

POSTULAT 

 

 

Ten etap formacji rozpoczyna się zwykle 19 października we wspomnienie błogosławionego Tymoteusza Giaccarda, pierwszego kapłana paulisty. Może on trwać od jednego do dwóch lat, w wyjątkowych sytuacjach dłużej.

 

W tym okresie postulanci przygotowujący się do kapłaństwa rozpoczynają studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a postulanci, którzy wyrażają chęć bycia braćmi, rozpoczynają studia lub kursy specjalistyczne.

 

Postulat to czas zapoznania kandydata z misją zgromadzenia i pogłębieniem życia duchowego poprzez różne praktyki pobożnościowe. Postulant wraz ze wspólnotą codziennie uczestniczy we Mszy świętej i w godzinnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zobowiązany jest do regularnej spowiedzi i kierownictwa duchowego, a także okresowych rozmów ze swoim mistrzem (czyli osobą odpowiedzialną za postulantów).

 

Postulanci włączają się w apostolstwo np. poprzez pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu grupy 8 Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, uczestniczą w działalności duszpasterstwa młodzieżowego Tymoteusz przy naszym domu w Lublinie. Włączają się też w funkcjonowanie domu poprzez różne prace, dyżury liturgiczne czy przygotowywanie dekoracji liturgicznych. Poznają duchowość zgromadzenia we współpracy z mistrzem, słuchając cotygodniowych konferencji, uczestnicząc w Forum Rodziny Świętego Pawła. W okresie wakacyjnym postulant ma okazję do odbycia praktyk apostolskich w naszym wydawnictwie Edycja Świętego Pawła. W zależności od uzdolnień może też rozwijać indywidualne zainteresowania. Postulanci włączają się też, w miarę predyspozycji, w tworzenie serii wideokomentarzy do niedzielnych ewangelii Kromka Słowa Bożego.

 

Postulat jest to czas stopniowego wchodzenia w życie wspólnotowe zgromadzenia, stąd też możliwe jest odwiedzanie rodziny, zwłaszcza w święta i dłuższy wypoczynek w wakacje. To również czas uzupełniania formacji ogólnoludzkiej i fundamentalnej wiedzy religijnej. Kończy się złożeniem podania o przyjęcie do nowicjatu i pięciodniowymi rekolekcjami.

 

 

   ZOBACZ wstąpienie do postulatu w 2014 roku
   ZOBACZ wstąpienie do postulatu w 2013 roku. 
   ZOBACZ wstąpienie do postulatu w 2012 roku
   ZOBACZ wstąpienie do postulatu w 2011 roku.