Medytacja na pierwszy dzień roku

Medytacja na pierwszy dzień roku

Strona główna Rozmaitości Medytacja bł. J. Alberione Medytacja na pierwszy dzień roku


Daj zapłatę Twemu słudze,

a będę żył i strzegł słów Twoich!
Usuń to, co zasłania mi oczy,
bym mógł rozważać cuda Twego Prawa.
Jestem pielgrzymem na ziemi,
nie kryj przede mną Twych nakazów.
                    Ps 119,17-20.1. Prognoza. Nowy rok przyniesie nowe trudności, cierpienia i pokusy. Wszystko jednak mogę uświęcić. Moje siły fizyczne i moralne muszę spożytkować w służbie Bogu, aby wypełniać codzienne obowiązki. Dźwiganie małych i wielkich krzyży to tajemnica zasług i pokoju. Przezwyciężenie pokus, przez modlitwę i czujność, jest zawsze możliwe. Z drugiej strony, życie jest służbą wojskową i walką każdego roku. Ukoronowany zostanie ten, kto będzie walczył dobrze.
Nowy rok będzie miał także pociechy, takie jak: niezawodna pomoc Boga; zażyłość z Jezusem w Najświętszym Sakramencie; światło Ewangelii; świadomość czekającego nieba; asysta Anioła Stróża; opieka Matki Bożej; ojcowska pomoc spowiednika; budujące przykłady dobrych przyjaciół; dobre owoce własnej pracy.

2. Postanowienia. Abym kontynuował uciążliwą drogę do domu mego Ojca w niebie; odcinek, jaki muszę jeszcze przejść niech rozjaśni Ten, który powiedział: „Ja jestem Drogą” (J 14,6). Podążam z rozwagą podróżnika, który zgromadził doświadczenie z przeszłości.
W tym roku muszę skierować moją pracę na cel główny życia: „Zostałem stworzony, aby poznać, pokochać i służyć Bogu w tym życiu; a potem cieszyć się Nim już na zawsze”.
W rozpoczynającym się roku chcę jeszcze bardziej poznać Pana przez miłe i systematyczne pogłębienie wiedzy o Nim, przez karmienie się wiarą. Chcę Go kochać, łącząc się z Nim podczas Mszy świętych, spowiedzi, komunii świętych. Chcę służyć Bogu, wypełniając Jego wolę z radością dziecka. Jego wola jest święta, jest dobrodziejstwem, jest najsłodszym jarzmem, które czyni duszę wolną. Służenie Bogu jest królowaniem nad wszystkim i nad wszystkimi.

3. Boże, który pozwoliłeś nam doczekać początku tego roku, chroń nas swą mocą, abyśmy nie popadli w grzech. Spraw, aby nasze słowa, myśli i czyny były zawsze skierowane na wypełnienie Twojej woli.
 
 Ofiara. Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Tobie zjednoczonemu z Niepokalanym Sercem Maryi wszystkie moje modlitwy, uczynki i cierpienia tego nowego roku z intencjami, jakie Ty Panie wraz z Maryją nieustannie składasz na naszych ołtarzach. Ofiaruję je na większą chwałę Bożą i dla pokoju ludzi, a w szczególności: aby przyszło królestwo Chrystusa, aby zostało uświęcone imię Boże, aby wypełniła się Jego wola we mnie i wokół mnie; aby zostały przebaczone nasze grzechy i oddalone nasze pokusy, aby wszyscy mieli pokarm prawdy, ducha i ciała, abyśmy zostali uwolnieni od wszelkiego zła przeszłego, teraźniejszego i przyszłego.

Wszechmogący i wiekuisty Boże, prowadź nasze kroki i czyny według Twego upodobania, abyśmy w imię Twego umiłowanego Syna zasługiwali na obfite dobre dzieła.
Najświętsza Maryja Panna i wszyscy święci niech wstawiają się za nami u Boga, abyśmy zasłużyli na Jego pomoc i zbawienie, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. A dusze zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
 


Bł. Jakub Alberione, Brevi meditazioni per ogni giorno dell’anno, Alba 1948, t. 2, s. 171,
tłumaczył br. Adam Szczygieł SSP.