Bł. Jakub Alberione - czujny na znaki czasu

Bł. Jakub Alberione - czujny na znaki czasu

Strona główna Rozmaitości Teksty Bł. J. Alberione Bł. J. Alberione Bł. Jakub Alberione - czujny na znaki czasu

Bł. Jakub Alberione (1914-1971) - czujny na znaki czasu

 

Pamiętnej nocy sylwestrowej na przełomie wieku XIX i XX 16-letni kleryk Jakub modlił się przed Najświętszym Sakramentem. Rozmyślał nad najpilniejszymi potrzebami Kościoła. I oto z Najświętszej Hostii wypłynęło szczególne światło. Zrozumiał zaproszenie Jezusa: Pójdźcie do mnie wszyscy....

 

Stopniowo dojrzewał w nim fascynujący program: mówić o Chrystusie ludziom XX w. językiem XX w., w którym Ewangelia staje się obrazem, rytmem, akcją, dźwiękiem...; szukać wciąż nowych, lepszych środków do głoszenia Zbawczego Orędzia. Widząc jak wiele osób nie chodzi do kościoła, Jakub zrozumiał, że Kościół musi iść do nich. Przekonany, że wielu będzie czuło to samo, co on, ks. Alberione w 1914 r., po powierzeniu mu redakcji tygodnika diecezjalnego Gazzeta d`Alba, rozpoczął formację pierwszych młodych apostołów. Wkrótce przy pomocy nowoczesnych środków komunikowania zaniosą oni światu, uwikłanemu w wojnę i coraz to nowe konflikty, orędzie pokoju i miłości Chrystusa.

 

Ufny w Bożą Opatrzność założył zgromadzenia: Paulistów, Paulistek, Uczennic Boskiego Mistrza, Pasterzanek, Apostolinek; instytuty świeckie dla: kobiet, mężczyzn, małżonków oraz księży diecezjalnych; a ponadto Unię Współpracowników. Utworzona w ten sposób Rodzina Świętego Pawła zjednoczyła tysiące osób pragnących dotrzeć do ludzi prostych i wykształconych, do katolików i niekatolików, do wszystkich.

 

Bł. Jakub uważał, że - aby sprostać wymaganiom nowego apostolstwa - nie wystarczy zdolna i prężna grupa redaktorów, techników i kolporterów. Potrzebni są święci. Jesteście u stóp wielkiej góry. Wejdźcie na nią, ogarnijcie wzrokiem szeroki horyzont, zobaczcie cały świat! Pan Bóg obdarzył was skarbem bezcennym, którego zazdroszczą wam aniołowie: powołaniem do rozpowszechniania dobrej prasy... Na waszym sumieniu ciąży odpowiedzialność za miliony dusz. Oto dlaczego musicie być święci.

 

Jak św. Paweł czuł się dłużnikiem wszystkich spragnionych Prawdy. Toteż jego parafią stał się cały świat, jego amboną stół redakcyjny, kamera filmowa, mikrofon, studio nagrań, drukarnia...

 

Wspomnienie bł. Jakuba przypada 26 listopada, w rocznicę jego narodzin dla nieba.

ks. Ryszard Maria Tomaszewski - paulista