Ewangelia według św. Marka

Ewangelia według św. Marka

Strona główna Rozmaitości Kromka ARCHIWUM 4. EWANGELII Ewangelia według św. Marka

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MARKA


Rozdział 1

Mk 1,1-8                 

Mk 1,6b-11              

MK 1,12-15             

Mk 1,14-20              

Mk 1,21-28              

Mk 1,29-39              

Mk 1,40-45              

R

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Chrzest Jezusa

Kuszenie Jezusa przez szatana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Jezus naucza jako mający władzę

Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy

Uzdrowienie trędowatego

 

Rozdział 2

Mk 2,1-12               

R

Syn Człowieczy odpuszcza grzechy

   

Rozdział 3

Mk 3,20-35              

R

Szatan został pokonany

   

Rozdział 4  

Mk 4,26-34             

Mk 4,35-41             

R

Przypowieść o ziarnku gorczycy

Uciszenie burzy na jeziorze

 

Rozdział 5

Mk 5,21-43             

R

Wskrzeszenie córki Jaira

   

Rozdział 7

Mk 7,1-8.14-15.21-23 

Mk 7,31-37              

R

Prawo Boże a zwyczaje

Uzdrowienie głuchoniemego

   

Rozdział 8

Mk 8,27-35            

R

Zapowiedź męki Chrystusa

   

Rozdział 9

Mk 9,2-10  

Mk 9,30-37 

Mk 9,38-43.45.47-48  

R

Przemienienie Pańskie

Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich

Zazdrość. Zgorszenie

   

Rozdział 10

Mk 10,2-16              

Mk 10,17-30            

Mk 10,35-45            

Mk 10,46-52            

R

Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Rada dobrowolnego ubóstwa

Przełożeństwo jest służbą

Uzdrowienie niewidomego

   

Rozdział 12

Mk 12,28b-34           

Mk 12,38-44            

R

Największe przykazanie

Wdowi grosz

   

Rozdział 13

Mk 13,24-32            

Mk 13,33-37            

R

Sąd Ostateczny

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie

   

Rozdział 14

Mk 14,1-15,47          

R

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka

   

Rozdział 15

Mk 16,15-20             

R

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga