Czołówki Kromki Słowa Bożego

Czołówki Kromki Słowa Bożego

Strona główna Rozmaitości Kromka INNE PODSTRONY KROMKI Czołówki Kromki Słowa Bożego

CZOŁÓWKI KROMKI SŁOWA BOŻEGO

 

 

Od początku istnienia Kromki Słowa Bożego poprzedzamy filmiki krótką czołówką, która ma wprowadzać widza w specyfikę naszych filmików oraz prezentować pełną nazwę wideokomentarzy.

 

Podobnie jak nazwa składająca się z dwóch członów (Kromka - Słowa Bożego) również czołówka oparta jest na przenikaniu się dwóch motywów - chleba fizycznego, pokarmu ciała z pokarmem duchowym, czyli Słowem Bożym, objawionym na kartach Pisma Świętego.

 

Najnowsza czołówka pokazuje kilka migawek z codziennej pracy redakcji przypominając jednocześnie poprzez obraz, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych.

 

Tło czołówek stanowi Pieśń zachwytu z płyty Ku temu co przede mną. Utwór inspirowany jest nauczaniem świętego Pawła Apostoła, a autorem muzyki jest ks. Bogusław Zeman, paulista.

 

Pieśń zachwytu

 

Pieśń zachwytu - wersja instrumentalna

 

 

AKTUALNA IV SKRÓCONA CZOŁÓWKA

Kromki Słowa Bożego

 

 

Emitowana jest od 13 IV 2014 roku i stanowi aktualną czołówkę Kromki Słowa Bożego, jest skróconą wersją IV Pełnej Czołówki Kromki Słowa Bożego - trwa 9 sekund.

 

 

IV PEŁNA CZOŁÓWKA

Kromki Słowa Bożego

 

 

Emitowana była od 26 XI 2013 roku do 12 IV 2014 roku. Trwa 15 sekund i oparta jest na fragmencie utworu w kompozycji ks. Bogusława Zemana SSP pod tytułem Pieśń zachwytu z płyty Ku temu co przede mną. Zobacz ZDJĘCIA Z PLANU FILMOWEGO tej czołówki.

 

 

III CZOŁÓWKA

Kromki Słowa Bożego

 

 

Emitowana od 28 XI 2010 do 25 XI 2013 roku obejmowała 131 odcinków Kromki Słowa Bożego. Trwa 17 sekund i oparta jest na fragmencie utworu w kompozycji ks. Bogusława Zemana SSP pod tytułem Pieśń zachwytu z płyty Ku temu co przede mną.

  

 

II CZOŁÓWKA

Kromki Słowa Bożego

 

 

Emitowana od 23 XII 2009 do 27 XI 2010 roku obejmowała 40 odcinków Kromki Słowa Bożego. Trwa 17 sekund i oparta jest na fragmencie utworu w kompozycji ks. Bogusława Zemana SSP pod tytułem Pieśń zachwytu z płyty Ku temu co przede mną.

 

 

I CZOŁÓWKA

Kromki Słowa Bożego

  

 

Emitowana od 29 XI 2009 do 22 XI 2009 roku obejmowała 4 odcinki Kromki Słowa Bożego. Trwa 17 sekund i oparta jest na fragmencie utworu w kompozycji ks. Bogusława Zemana SSP pod tytułem Pieśń zachwytu z płyty Ku temu co przede mną.