Modlitwy za media

Modlitwy za media

Strona główna Rozmaitości Kromka INNE PODSTRONY KROMKI Modlitwy za media

MODLITWY ZA ŚRODKI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

  

 

Modlitwa za apostolstwo środków społecznego przekazu


Boże, który dla okazania ludziom Twojej miłości

wysłałeś na ziemię swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa

i ustanowiłeś Go Mistrzem Drogą, Prawdą i Życiem ludzkości,

spraw, aby środki społecznego przekazu:

prasa, kino, radio, telewizja, internet

były zawsze używane na Twoją chwałę i dla dobra ludzi.

 

Wzbudź powołania do tego apostolstwa

i natchnij wszystkich ludzi dobrej woli,

aby przez modlitwę, działalność i ofiarność

współpracowali z Kościołem w głoszeniu Ewangelii

środkami społecznego przekazu.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa za nowoczesne środki komunikacji społecznej

 

Uwielbiamy Cię, Jezu Mistrzu, i błogosławimy Tobie, że oświeciłeś umysły ludzi, by mogli wynaleźć nowoczesne środki komunikacji społecznej. Ich zadaniem jest apostolstwo, rozpowszechnianie wiedzy, pomnażanie dóbr materialnych i podnoszenie duchowego poziomu poszczególnych ludzi i całych społeczeństw.

 

Wszystko stworzyłeś dla nas, my zaś należymy do Chrystusa. Także te wynalazki niech głoszą Twoje cuda jako Stwórcy i Odkupiciela. Panie, nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie, lecz uwolnij nas od niebezpieczeństwa nadużywania darów, które nam dałeś z tak wielką miłością i mądrością.

 

Kieruj odpowiedzialnymi za te środki, by posługiwali się nimi z miłością, szanując godność każdego człowieka. Niech sieją dobre ziarno i czuwają, aby nieprzyjaciel człowieka nigdy nie posiał z ich pomocą chwastu. Oświecaj wszystkich, który korzystają z tych środków, aby zawsze szukali źródeł wody żywej, a brzydzili się cysternami wody skażonej.

 

Aby wynagrodzić za wszelkie grzechy i nadużycia popełnione przez łych, którzy źle używają nowoczesnych środków przekazu, ofiarujemy Ci owoce Mszy Świętych, które są dziś sprawowane na całym świecie.

 

Obiecujemy zawsze korzystać z tych środków dla naszego uświęcenia i dla celów apostolskich. Jezu Mistrzu, przez wstawiennictwo Maryi Królowej Apostołów i Świętego Pawła Apostoła, spraw, aby dzięki nowoczesnym środkom komunikacji świat poznał Cię jako Drogę, Prawdę i Życie ludzkości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa za radio, telewizję i internet

 

Wielbimy Cię, Panie Boże, Stworzycielu nieba i ziemi. Dziękujemy Ci za to, że dałeś człowiekowi do dyspozycji ogromne bogactwo dóbr dla Życia doczesnego i wiecznego. Wszystko jest dla człowieka, ale człowiek jest Chrystusa, a Chrystus Boga.

 

Jezu, Boski Mistrzu, w swoim miłosierdziu oświecaj nas kieruj nami, aby środki społecznego przekazu służyły budowaniu i rozwojowi ludzkiej rodziny, a nigdy nie przyczyniały się do jej duchowej ruiny.

 

Prosimy Cię szczególnie za radio, telewizję i internet. Ofiarujemy Ci, Jezu Mistrzu, nasze modlitwy i nasz codzienny trud na wynagrodzenie za wszelkie nadużycia w posługiwaniu się tymi środkami. Niech zawsze radio i telewizja i internet przyczyniają się do chwały Bożej i pokoju ludzi. Amen.

 

 

Modlitwa za uzależnionych od mediów

 

Boże, Ty w swojej bezgranicznej miłości złożyłeś w człowieku możliwość twórczego myślenia i działania. Dziękujemy Ci za nowoczesne środki komunikacji służące pomnażaniu dobra i piękna i wykorzystywane dla ludzkiego rozwoju i apostolstwa. Przepraszamy Cię za złe używanie tych środków, przez co wiele naszych sióstr i braci popadło w grzechy i zostało zniewolonych przez media.

 

Błagamy Cię za uzależnionych od różnych środków i form przekazu i komunikacji. Wspomóż ich wolę, przywróć im wolność i poczucie odpowiedzialności. Odbuduj stępioną wrażliwość, rozbudź na nowo kreatywność, wyprowadź ich z izolacji i pomóż zbudować właściwą hierarchię wartości. Postaw na ich drodze życzliwych i kompetentnych Iudzi, którzy podadzą im pomocną dłoń i będą towarzyszyli w drodze ku wolności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa za cierpiących w czyśćcu z powodu złego wpływu mediów

 

Ty posłałeś na świat swojego Syna, abyśmy otrzymali pełnię życia i aby trwała w nas Twoja radość. Okaż miłosierdzie naszym siostrom i braciom uzależnionym od mediów i nie pozwól im zginąć na wieki. Jezu, Boski Mistrzu, dziękuję Ci, że zstąpiłeś z nieba, by poprzez swoją naukę, świętość i śmierć uwolnić człowieka od wszelkiego zła. Polecam Ci zmarłych cierpiących w czyśćcu z powodu złej prasy i telewizji, złego kina, radia i internetu. Niech ci zmarli, którzy w Twoim miłosierdziu zostaną wybawieni z mąk czyśćcowych i wprowadzeni do wiecznej radości, modlą się i błagają za nowoczesny świat, aby wszelkie dobra użyczone przez Ciebie do podniesienia poziomu życia były również używane do apostolstwa i służyły osiągnięciu życia wiecznego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen