Bóg bliski

Bóg bliski

BÓG BLISKI195 Kromka Słowa Bożego -  Niedziela Palmowa

Mt 26,14-27,66

(rok liturgiczny: A)

 


 inne tematy tej Kromki:

 NOWE PRZYMIERZE  


powrót >