Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem

Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem

Strona główna Rozmaitości Kromka INNE PODSTRONY KROMKI Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem

JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM

 


Film podejmuje luźną refleksję nad kluczowymi dla wszystkich członków Rodziny Świętego Pawła słowami, które wypowiedział Jezus, Boski Mistrz: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem" (J 14,6).


Jezus jest Prawdą ponieważ oświeca nasz umysł. Jezus jest Drogą, ponieważ pokrzepia naszą wolę. Jezus jest Życiem ponieważ ożywia nasze duchowe serce. Jezus nie tylko uczy Prawdy, nie tylko wskazuje drogę, nie tylko pomaga żyć, ale sam JEST PRAWDĄ, DROGĄ I ŻYCIEM każdego człowieka.