Jak realizować powołanie paulisty?

Jak realizować powołanie paulisty?

Strona główna Młodzież Podstrony Jak realizować powołanie paulisty?

JAK MOŻNA REALIZOWAĆ POWOŁANIE PAULISTY?

 

 

Powołanie paulisty może realizować się na dwa odmienne ale i uzupełniające się sposoby. Można zostać paulistą-kapłanem lub paulistą-bratem zakonnym, nazywanym przez nas uczniem Boskiego Mistrza. Są to dwa powołania, które pochodzą od Boga i wyrażają się również w pewnych ludzkich predyspozycjach i pragnieniach. To różne charyzmaty w ramach tego samego powołania. Jedyna różnica dotyczy posług wynikających z sakramentu święceń (np. sprawowanie Eucharystii czy sakramentu pokuty i pojednania).

 

 

Kapłan-paulista podejmuje zajęcia związane z głoszeniem Ewangelii, zwłaszcza w ramach apostolstwa środków komunikacji społecznej. Pracuje więc w wydawnictwie, udziela się w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, działa w internecie itp. Ponadto animuje życie wspólnoty oraz Rodziny Świętego Pawła poprzez sprawowanie Eucharystii, spowiadanie, głoszenie rekolekcji itp. Stosownie do potrzeb zajmują się również administracją i ekonomią.

 

Nasze zgromadzenie jest tzw. zgromadzeniem kleryckim czyli takim, w którym zakonnicy przyjmują święcenia kapłańskie i pełnią posługę władzy. Zatem przełożonym generalnym, prowincjalnym, regionalnym oraz przełożonymi poszczególnych domów są zasadniczo kapłani.

 

 

Brat zakonny-paulista (uczeń Boskiego Mistrza), w ramach swojego przygotowania do apostolskich zadań, podejmuje naukę w różnych szkołach i na studiach wyższych, aby skutecznie podjąć specyficzne paulińskie zadania. Brat może pracować jako informatyk, ekonom, administrator, redaktor, zajmować się promocją i dystrybucją książek i filmów.

 

Uczestniczy również w posłudze władzy jako dyrektor czy kierownik różnych sektorów apostolskich, a także członek różnych zarządów w zgromadzeniu czy działalności apostolskiej.

   ***

 

 

Członkowie Towarzystwa Świętego Pawła, kapłani i bracia ("uczniowie Boskiego Mistrza"), składają te same śluby zakonne; tworzą jedną wspólnotę życia, modlitwy i apostolatu; rządzą się według tych samych norm; uczestniczą w tych samych dobrach duchowych i mają te same prawa i obowiązki, z wyjątkiem tych, które wypływają ze święceń kapłańskich (Konstytucje Towarzystwa Świętego Pawła, art. 4).