Co to znaczy być paulistą?

Co to znaczy być paulistą?

Strona główna Młodzież Podstrony Co to znaczy być paulistą?

CO TO ZNACZY BYĆ PAULISTĄ

 

 

Być paulistą…

 

to pragnąć nieba i zdobywać je każdego dnia. Nasze powołanie jest bezpieczną drogą do świętości. Upewnia nas o tym głos Kościoła, który potwierdził świętość życia naszego Założyciela, bł. Jakuba Alberione, i pierwszego kapłana wyświęconego w Zgromadzeniu, bł. Tymoteusza Giaccardo. Wierzymy, że to nie jedyni pauliści w niebie. Również my zmierzamy do tego celu.

 

Sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. (1 Tes 5, 23)

 

Być paulistą…

 

to pójść śladami św. Pawła Apostoła. Jak on pozwolić się prowadzić Jezusowi Chrystusowi, odkrywając Jego miłość, oraz być gorliwym i twórczym apostołem – głosicielem Ewangelii.

Apostoł Narodów zapewne wykorzystałby dziś najlepsze środki, aby rozpowszechniać słowo Boże, dlatego naszą misję realizujemy za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

 

Żyję dzięki wierze w Syna Bożego, który umiłował mnie

i samego siebie wydał za mnie. (Ga 2, 20)

 

Być paulistą…

 

to mieć serce Jezusa Dobrego Pasterza, zatroskanego o zbawienie każdego człowieka. Dlatego nasze apostolstwo kierujemy do wszystkich: do niewierzących, aby ich prowadzić ku wartościom nieprzemijającym; do wątpiących, aby pomóc im odnaleźć drogę pewną; do słabych w wierze, aby rozbudzić w nich pragnienie żywej relacji z Bogiem; do wierzących gorliwie, aby umocnić ich wiarę.

 

Stałem się wszystkim dla wszystkich,

aby przynajmniej niektórym zapewnić zbawienie. (1 Kor 9, 22)

 

Być paulistą…

 

to wykorzystać do głoszenia Ewangelii wszystkie środki, jakie daje postęp. Chcemy przemawiać do współczesnego człowieka jego językiem, mówić o wszystkim po chrześcijańsku, dać odczuć bliskość Boga i troskliwą obecność Kościoła w każdej dziedzinie ludzkiego życia, wszystkim zanieść Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Naszą parafią jest cały świat.

 

Ja nie wstydzę się Ewangelii. Ona jest mocą Boga dla zbawienia każdego. (Rz 1, 16)

 

Być paulistą…

 

to odpowiadać życiem na zaproszenie do udziału w misji Jezusa Chrystusa. On najpierw powołuje do bliskości ze sobą, aby tych, którzy są z Nim, ukształtować na swoich apostołów i posłać z misją głoszenia Dobrej Nowiny. Dlatego naszą codzienną działalność rozpoczynamy od Mszy św. i każdego dnia podczas godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu ofiarowujemy Bogu nasze apostolstwo i jego adresatów.

 

Dzięki łasce Bożej jestem tym, kim jestem. (1 Kor 15, 10)

 

Być paulistą…

 

to żyć i współdziałać w braterskiej wspólnocie apostolskiej. Jedno paulińskie powołanie wyraża się i jest realizowane w dwóch uzupełniających się charyzmatach: kapłana i brata, nazywanego uczniem Boskiego Mistrza. Kapłan, który posiada misję głoszenia słowa Bożego, odpowiada za przekazywaną treść, a uczeń Boskiego Mistrza troszczy się o jej rozpowszechnianie.

 

Różne są dary, ale Duch jest jeden. Różne są posługi, ale Pan jest jeden. (1 Kor 12, 4-5)

 

Być paulistą…

 

to doświadczać rodzinności i pielęgnować ją. Zgromadzenie Paulistów jest częścią Rodziny Świętego Pawła, którą tworzy dziesięć wspólnot: cztery zgromadzenia żeńskie, jedno męskie, trzy instytuty życia konsekrowanego dla świeckich, instytut dla księży diecezjalnych i stowarzyszenie współpracowników świeckich. Ta różnorodność ubogaca nas, a wzajemne wsparcie zwiększa naszą skuteczność apostolską.

 

Stanowimy jedno ciało w Chrystusie, będąc dla siebie nawzajem częściami.(Rz 12, 5)