Śluby wieczyste

Śluby wieczyste

Strona główna Młodzież Podstrony Śluby wieczyste

ŚLUBY WIECZYSTE

 

 

Roczna praktyka apostolska

 

Jako ostatni etap przygotowania do złożenia ślubów wieczystych junioryści odbywają przynajmniej roczną praktykę apostolską. W tym czasie są zaangażowani w konkretne apostolstwo pełnione w pełnym wymiarze godzinowym, czy to w Edycji Świętego Pawła, czy w innym dziele.

 

Śluby wieczyste

 

Na koniec junioratu, profes czasowy odbywa bezpośredni okres przygotowań do ślubów wieczystych, który trwa przynajmniej sześć miesięcy. W tym czasie głębiej oddaje się modlitwie i refleksji. Przygotowanie to może pokrywać się czasowo z roczną praktyką apostolską.

 

 

Po stwierdzeniu przez kompetentnych przełożonych, że jest zdatny i wystarczająco przygotowany do definitywnego włączenia do zgromadzenia, składa śluby wieczyste, czyli ślubuje czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i wierność papieżowi w tym, co dotyczy apostolstwa na całe życie. Od tego czasu profes jest pełnoprawnym członkiem zgromadzenia.

 

 

Składając profesję czasową zakonnik już się zobowiązuje do uczestniczenia w życiu swego zgromadzenia; składając profesję wieczystą wciela się w nie definitywnie. W ten sposób jego konsekracja i praktyka rad ewangelicznych osiągają cechy stałości  i nieodwracalności, które ujawniają nierozerwalną miłość Chrystusa do Jego Kościoła (Konstytucje Towarzystwa Świętego Pawła, art. 143). 

 

 

   ZOBACZ śluby wieczyste w 2015 roku.
   ZOBACZ śluby wieczyste w 2013 roku.
   ZOBACZ śluby wieczyste w 2012 roku.
   ZOBACZ śluby wieczyste w 2006 roku.

 

 

NA ŚWIECIE 

 

w Meksyku w Korei w Kongo w Brazylii