Święcenia kapłańskie

Święcenia kapłańskie

Strona główna Młodzież Podstrony Święcenia kapłańskie

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

 

 

Warunkiem przyjęcia święceń w naszym zgromadzeniu jest ukończenie seminaryjnych studiów teologicznych i złożenie ślubów wieczystych (wymóg ogólnego prawa kanonicznego).

 

Po nich kandydat składa prośbę o dopuszczenie do święceń diakonatu, po otrzymaniu których jest zobowiązany do codziennego odmawiania w całości Liturgii Godzin czyli brewiarza w intencjach Kościoła.

 

Minimum po sześciu miesiącach od ich przyjęcia po dopuszczeniu przez kompetentne władze zostaje wyświęcony na prezbitera. Kapłan w Kościele w sposób szczególny powołany jest do głoszenia Ewangelii i sprawowania sakramentów. Kapłan paulista głosi Słowo Boże za pomocą specyficznych środków, poprzez media.

 

 

 

   ZOBACZ święcenia diakonatu z 2015 roku.
   ZOBACZ prymicje z 2014 roku.
   ZOBACZ święcenia prezbiteratu z 2014 roku.
   ZOBACZ święcenia diakonatu z 2013 roku. 
   ZOBACZ święcenia prezbiteratu z 2012 roku.