Formacja stała

Formacja stała

Strona główna Młodzież Podstrony Formacja stała

FORMACJA STAŁA

 

 

Jest to etap formacji , który rozpoczyna się z chwilą złożenia ślubów wieczystych i trwa aż do śmierci zakonnika. Polega na nieustannym dążeniu do świętości, pracy nad sobą, zdobywaniu cnót i korygowaniu wad oraz ciągłym rozwoju gorliwości apostolskiej, aby wszystkim ludziom, wszelkimi środkami głosić Jezusa Mistrza Drogę, Prawdę i Życie.

 

 

Formacja nie jest nigdy w pełni dokonana; nigdy nie kończy się obowiązek nieustannej odnowy i postępu w każdej dziedzinie: wzrastanie w Chrystusie nie ma granic, a wymogi apostolstwa są wciąż nowe. Należy zatem przywiązywać wielką wagę do ciągłej formacji, która jest nieodzownym dopełnieniem formacji podstawowej i niezbędnym angażowaniem się w ustawiczną odnowę (Konstytucje Towarzystwa Świętego Pawła, art. 156). 

 

 

Każdy paulista zobowiązany jest do corocznego odprawienia pięciodniowych rekolekcji i comiesięcznego dnia skupienia. W Polsce pogłębiamy charyzmat podczas Forum Rodziny Świętego Pawła. Paulista, dla dobra apostolstwa, stara się wykorzystywać każdą okazję do uzupełniania swojej wiedzy i znajomości kultury, form współczesnego duszpasterstwa, tematyki mediów oraz komunikacji.

 

Oczywiście u podstaw zawsze pozostanie: codzienna EUCHARYSTIA i adoracja Najświętszego Sakramentu, medytacja słowa Bożego, Liturgia Godzin, spowiedź, kierownictwo duchowe itd.

 

   ZOBACZ zgromadzenie regionalne paulistów w Polsce.
   ZOBACZ interkapitułę paulistów.
   ZOBACZ doroczne rekolekcje paulistów.
   ZOBACZ sympozjum duchowości Rodziny Świętego Pawła.
   ZOBACZ IX Forum Rodziny Świętego Pawła w Skomielnej.
   ZOBACZ X Forum Rodziny Świętego Pawła w Częstochowie.
   ZOBACZ XI Forum Rodziny Świętego Pawła w Częstochowie.
   ZOBACZ doroczny zjazd profesów.
   ZOBACZ doroczny zjazd profesów.
   ZOBACZ wycieczkę wspólnotową paulistów.