Życie konsekrowane - ale inaczej

Życie konsekrowane - ale inaczej

Strona główna Młodzież Podstrony Życie konsekrowane - ale inaczej

ŻYCIE KONSEKROWANE – ALE INACZEJ 

 

 

Duchową czystość, chrześcijańskie ubóstwo i doskonałe posłuszeństwo można również realizować w zwyczajnej codzienności. Żeby żyć całkowicie dla Chrystusa nie trzeba nosić specjalnego stroju i mieszkać w klasztorze. Można być świecką osobą konsekrowaną, żyjąc wśród innych ludzi, pracując zawodowo i uczestnicząc w misji wspólnoty Kościoła zwyczajnie, wśród wiernych. Świętość codzienna, zwyczajna, jakby ukryta lecz obecna wśród ludzi obojętnych na Boga, może stać się zaczynem wiary, tam gdzie jej brak.

 

 

Dziewictwo konsekrowane (świadectwo)

(Inga Pozorska)