kl. Paweł

kl. Paweł

INŻYNIER W HABICIE

 

 

Pochodzę z małej miejscowości na Podlasiu, położonej niedaleko Białegostoku, w którym ukończyłem Technikum Elektryczne, a następnie studia. Jestem magistrem inżynierem elektronikiem. Od dzieciństwa interesowałem się muzyką i mediami w szerokim znaczeniu obydwu słów.

 

Po ukończeniu Politechniki Białostockiej w 2007 r. pracowałem jako pomocnik serwisanta, a następnie jako monter elektronik. Praca zawodowa nie dawała mi jednak satysfakcji i czułem, że nie jest to miejsce dla mnie. Wówczas postanowiłem poważnie się zastanowić nad Bożym planem wobec mojej osoby. Szukałem wakacyjnych rekolekcji powołaniowych i w ten sposób, przez Internet, natknąłem się na paulistów. W 2008 r. pojechałem na rekolekcje organizowane przez to zgromadzenie zakonne. Jeszcze przed wyjazdem przypomniałem sobie publikacje Edycji Świętego Pawła, które nabywałem, nic nie wiedząc o osobach tworzących tę oficynę.

 

Czas rekolekcji nie przyniósł jednak odpowiedzi na pytanie: Czy życie zakonne to moja droga?. Bliższa mi była odpowiedź nie lub musisz jeszcze poczekać.

 

Decyzja o moim wyjeździe na rekolekcje wiązała się z rezygnacją z ówczesnej pracy. Po powrocie do domu szukałem nowej posady. Wtedy, dzięki wielkiej łasce Bożej, udało mi się znaleźć zatrudnienie w dużej firmie telekomunikacyjnej. Byłem zadowolony z tej pracy, która trwała prawie trzy lata. W czasie urlopów korzystałem z rekolekcji ignacjańskich i charyzmatycznych, ciągle szukając mojej drogi życiowej. Mimo stabilnej sytuacji zawodowej, rozważałem możliwość wkroczenia na drogę formacji do kapłaństwa lub życia zakonnego. Od rekolekcji w 2008 r. utrzymywałem z paulistami kontakt mailowy.

 

Przełomowym czasem była dla mnie wiosna 2011 r. Wtedy to odczytałem wolę Bożą w stosunku do mnie i postanowiłem wstąpić do Towarzystwa Świętego Pawła. Zostałem przyjęty. Kolejne dni we wspólnocie zakonnej przynoszą pogłębienie wiedzy o bogactwie myśli założyciela paulistów – bł. Jakuba Alberionego.

 

Dziękuję Matce Bożej za wstawienniczą pomoc w rozeznawaniu mojego powołania i wierzę, że przebyta droga, a także moje wykształcenie techniczne, znajdują się w Bożym planie posłużenia się mną jako narzędziem.

 

Pozdrawiam was i życzę wytrwałego poszukiwania odpowiedzi na ważne życiowe pytania, dotyczące waszej relacji z Jezusem Chrystusem – Drogą, Prawdą i Życiem.

 

kl. Paweł Leonik SSP

 

   ZOBACZ wstąpienie Pawła do postulatu 
   ZOBACZ pierwsze śluby kl. Pawła 

 

kl. Paweł Józef Leonik SSP - urodził się 13 listopada 1982 roku w Białymstoku. Dzieciństwo spędził w rodzinnej miejscowości – Dobrowodzie k. Białegostoku. W latach 2002-2007 odbył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Zdobył tytuł magistra inżyniera i podjął pracę zawodową. W 2011 roku wstąpił do Towarzystwa Świętego Pawła. W latach 2011-2013 studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i odbywał dwuletni postulat. 8 września 2014 r. złożył pierwsze śluby po których kontynuuje studia teologiczne, będąc jednocześnie redaktorem Kromki Słowa Bożego.