Kalendarium

Kalendarium

Ks. Gabriele Amorth - kalendarium

1925 (1 maja) – w Modenie (północne Włochy) rodzi się Gabriele Amorth;

1942 – pierwszy raz spotyka bł. Jakuba Alberione, założyciela Towarzystwa Świętego Pawła i pozostałych instytutów Rodziny Świętego Pawła;

1943 – podczas II Wojny Światowej bierze udział w ruchu partyzanckim w regionie Emilia;

1947 (25 kwietnia) – wstępuje do zgromadzenia Towarzystwa Świętego Pawła;

1948 (8 września) – składa pierwsze śluby zakonne;

1951 (8 września) – składa wieczyste śluby zakonne;

1954 (24 stycznia) – z rąk bpa Ilario Roatta przyjmuje święcenia kapłańskie w stopniu prezbitera;

1954-56 – pełni funkcję formatora młodych zakonników;

1956-58 – prefekt w liceum;

1959-76 – opiekun Instytutu Matki Bożej Zwiastowania;

1976-78 – przełożony prowincji włoskiej Towarzystw Świętego Pawła;

1978-80 – opiekun Współpracowników Rodziny Świętego Pawła (Cooperatori  Paolini);

1980-88 – dyrektor miesięcznika Madre di Dio;

1985 – mianowany egzorcystą diecezji rzymskiej;

1990 – wraz z ks. René Chenesse zakłada Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów;

2000 – w wieku 75 lat przechodzi na emeryturę;

2016 (16 września) – umiera w Rzymie w wieku 91 lat.