Twórczość

Twórczość

Wielu księdza Gabriele Amortha SSP kojarzy z publikacjami na temat szatana i egzorcyzmów. Niewielu wie, że ks. Gabriele był także mariologiem. Zachęcamy za zapoznania się z jego twórczością:

 • Mój różaniec, Kraków, Esprit, 2016 (Il mio rosario, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2016);
 • Bóg jest piękniejszy od diabła. Duchowy testament, Częstochowa, Edycja Świętego Pawła 2016 (Dio più bello del diavolo. Testamento spirituale, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2015);
 • Będziemy sądzeni z miłości. Zły duch jest niczym wobec Miłosierdzia Bożego, Kraków, Esprit, 2016 (Saremo giudicati dall'amore. Il demonio nulla può contro la misericordia di Dio, con Stefano Stimamiglio, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2015);
 • Spotkałem Szatana. Z najsłynniejszym egzorcystą świata rozmawia ks. Sławomir Sznurkowski SSP, Częstochowa, Edycja Świętego Pawła 2015;
 • Z Jezusem pokonać złego ducha, Kraków, Esprit, 2015 (Vincere il demonio con Gesù. Come liberare e liberarsi, con Angela Musolesi, Milano, Paoline, 2015);
 • Racconti di un esorcista, Bologna, EDB, 2014;
 • Aniołowie i diabły. Pięćdziesiąt pytań do egzorcysty, Kraków, DEHON,, (Angeli e diavoli. Cinquanta domande a un esorcista, Bologna, EDB, 2014);
 • Diabeł. Współczesne dochodzenie. Nowe sprawy ostatniego egzorcysty, Kraków, DEHON, 2014 (Il diavolo. Un'inchiesta contemporanea, Milano, Piemme, 2014);
 • Odejdź ode mnie, Szatanie!, Edycja Świętego Pawła, 2013 (Vade retro Satana!, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2013);
 • Znak egzorcysty. Moje ostatnie walki z szatanem, Kraków, DEHON, 2013 (Il segno dell'esorcista. Le mie ultime battaglie contro Satana, con Paolo Rodari, Milano, Piemme, 2013);
 • Ma liberaci dal male, con Mariarita Viaggi, Tavagnacco, Segno, 2012;
 • Don Amorth a Radio Maria, Camerata Picena, Shalom, 2012;
 • Ostatni egzorcysta. Moja walka z szatanem, Kraków, DEHON, 2012 (L'ultimo esorcista. La mia battaglia contro Satana, con Paolo Rodari, Milano, Piemme, 2012);
 • L'azione del maligno. Come riconoscerla e come liberarsene, con Chiara Amirante, Angela Musolesi, Tonino Cantelmi, Rinaldo Fabris, Gustavo Sánchez Ardila, Chiara Zanasi, Verona, Fede & cultura, 2011;
 • Più forti del male. Il demonio, riconoscerlo, vincerlo, evitarlo, con Roberto Italo Zanini, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2010;
 • Memorie di un esorcista. La mia vita in lotta contro Satana, intervistato da Marco Tosatti, Milano, Piemme, 2010;
 • Ojciec Pio i szatan. Ks. Gabriele Amorth opowiada, Częstochowa, Edycja Świętego Pawła, (Padre Pio e il diavolo. Gabriele Amorth racconta..., intervista di Marco Tosatti, Casale Monferrato, Piemme, 2003);
 • Inchiesta sul demonio, intervista di Marco Tosatti, Casale Monferrato, Piemme religio, 2003;
 • Padre Pio. Breve storia di un santo, Bologna, EDB, 2002;
 • Ewangelia Maryi. Kobieta, która pokonała zło, Częstochowa, Edycja Świętego Pawła, 2000, 2013 (Il vangelo di Maria. Un mese con la Madre di Gesù, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1998);
 • Ojciec Pio. Wiara cierpienie miłość, Kraków, DEHON, 2012 (Padre Pio. Fede, sofferenza, amore, Roma, Dehoniane, 1998);
 • Egzorcyści i psychiatrzy, Częstochowa, Edycja Świętego Pawła, 1999 (Esorcisti e psichiatri, Roma, Dehoniane, 1996);
 • Zbaw nas ode złego. Modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie, Kraków, DEHON, 2013 (Liberaci dal male. Preghiere di liberazione e guarigione, a cura di, Roma, Dehoniane, 1993);
 • Nowe wyznania egzorcysty, Częstochowa, Edycja Świętego Pawła, 1998 (Nuovi racconti di un esorcista, Roma, Dehoniane, 1992);
 • Ukryta w uśmiechu Mistyczka i stygmatyczka, Kraków, Wydawnictwo św. Stanosława, 2013 (Dietro un sorriso. Alessandrina Maria da Costa, Cinisello Balsamo, Paoline, 1992;
 • Wyznania egzorcysty, Częstochowa, Edycja Świętego Pawła, 1997 (Un esorcista racconta, Roma, Dehoniane, 1990);
 • Dialoghi su Maria. 31 temi, 164 domande, Padova, Messaggero, 1987;
 • La consacrazione dell'Italia a Maria. Teologia, storia, cronaca, con Stefano De Fiores e Santino Epis, Roma, Paoline, 1983;
 • Maria: un sì a Dio. Mese mariano, Roma, Paoline, 1979;
 • Caratteri e documenti degli istituti secolari, Roma, Paoline, 1968;
 • Consacrazione a Maria. Mese di maggio, Roma, Paoline, 1959.