Modlitwy Jana Pawła II

Modlitwy Jana Pawła II

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi. 
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem.
Spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna,
Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty,
i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przykładem
życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości
i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu
- ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

św. Jan Paweł II

Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto Jezusa, Maryi i Józefa,
wzorze i ideale każdej chrześcijańskiej rodziny, tobie nasze rodziny powierzamy.
Otwórz serce każdego domu na wiarę, na przyjęcie Słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo,
aby mógł się on stać źródłem nowych i świętych powołań.
Przygotuj umysły rodziców, aby z pilnym miłosierdziem, mądra troską i pełną miłości pobożnością
mogli pewnie skierować swoje dzieci ku dobrom duchowym i wiecznym.
Napełnij dusze młodych prawym sumieniem i wolna wolą, aby wzrastając w mądrości, latach i łasce,
wielkodusznie przyjmowali dar Bożego powołania.
Święta Rodzino z Nazaretu, spraw, abyśmy byli w stanie wprowadzić w życie wolę Boga,
rozważając i naśladując żarliwą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo, pełne godności ubóstwo
i dziewiczą czystość przeżyte przez Ciebie.
Abyśmy umieli towarzyszyć z przewidująca delikatnością tym wszystkim, którzy są wezwani
do naśladowania Pana Jezusa bardziej z bliska, który za nas wydał samego siebie. Amen.

św. Jan Paweł II


Rodzino, Święta Rodzino, niech Twój przykład prowadzi nas i chroni!
Rodzino, Święta Rodzino – Rodzino tak ściśle złączona z tajemnicą, którą rozważamy w dniu Narodzin Pana,
niech Twój przykład kieruje rodzinami na całym świecie!
Synu Boży, który pojawiłeś się między nami w cieple domu rodzinnego,
spraw, aby wszystkie rodziny mogły się rozwijać w miłości i przyczyniać się do dobra ludzkości
poprzez oddanie się wiernej i owocnej jedności, szacunek wobec życia
i dążenie d braterskiej solidarności ze wszystkimi ludźmi.
Naucz je zatem odrzucać samolubstwo, kłamstwo i niepohamowaną żądzę zysku.
Dzieciątko Jezus, osusz łzy dzieci! Troszcz się o starych i chorych!
Spraw, aby ludzie odłożyli broń i złączyli się w powszechnym uścisku.
Skłoń wszystkich ludzi, miłosierny Jezu, do zburzenia murów wzniesionych przez nędzę i bezrobocie,
przez niewiedzę i obojętność, przez dyskryminację i nietolerancję.
To Ty, Boże Dziecko z Betlejem, ocalasz nas, wybawiając od grzechu.
To Ciebie, który jesteś jedynym i prawdziwym Zbawicielem, ludzkość po omacku poszukuje.
Boże pokoju, darze pokoju dla całej ludzkości, przyjdź i zamieszkaj w sercu każdego człowieka i w każdej rodzinie.
Bądź naszym pokojem i naszą radością! 

św. Jan Paweł II

 

POWRÓT