Wynagrodzenie za rozpad rodzin

Wynagrodzenie za rozpad rodzin

Strona główna Rodzina Świętego Pawła Instytut Świętej Rodziny Inne Wynagrodzenie za rozpad rodzin

Boże, który w swojej nieskończonej miłości stworzyłeś rodzinę, i w Chrystusie, Twoim Synu, odkupiłeś ją i uświęciłeś łaską sakramentu małżeństwa, przyjmij przez ręce Najświętszej Maryi, Matki Świętej Rodziny z Nazaretu, ofiarę Mszy Świętych, które dzisiaj są sprawowane jako wynagrodzenie wszystkich zniewag i wszystkich czynów, które popełniane są przeciwko wierności małżeńskiej poprzez rozwody, zdrady i wolną miłość.

Ojcze niebieski, poprzez Krew wylaną przez Chrystusa na Krzyżu i poprzez łzy wylane przez Jego Matkę, błagamy Cię: pomnóż łaski małżonkom, którzy kuszeni egoizmem i hedonizmem są wystawieni na niebezpieczeństwo zdrady przymierza wierności składanego przed Tobą i Kościołem w dniu zawarcia małżeństwa.

Otwórz, Panie, skarby Twojego nieskończonego miłosierdzia wszystkim dzieciom opuszczonym i zdradzonym przez rodziców w ich prawie do rodziny, do miłości, do wychowania. Osusz ich łzy, chroń ich i ratuj na drodze życia.

Przyjmij, Panie, te nasze modlitwy. Przedstawiamy Ci je przez ręce Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa, Jej Oblubieńca. Spraw, aby w sercu rozwiedzionych nie zabrakło nigdy komunii z Kościołem, który nie przestaje ich kochać miłością matki.

Poprzez ofiarę wszystkich Mszy Świętych, które dzisiaj są sprawowane na świecie, błagamy o nawrócenie tych, którzy używają środków społecznego przekazu dla usprawiedliwienia, promowania i obrony rozwodu, tego ciężkiego grzechu, odrzucając naukę Chrystusa i Kościoła, i wzywamy miłosierdzia dla tych, którzy oszukani i zwiedzeni przez propagandę błędu, złamali wierność małżeńską.

POWRÓT