Poświęcenie rodzin świata Świętej Rodzinie

Poświęcenie rodzin świata Świętej Rodzinie

Strona główna Rodzina Świętego Pawła Instytut Świętej Rodziny Inne Poświęcenie rodzin świata Świętej Rodzinie

O Panie, dziękujemy Ci i błogosławimy Cię
wraz z Najświętszą Maryją i św. Józefem, Jej Oblubieńcem,
bo w Twojej nieskończonej mądrości i miłości zechciałeś,
żeby Twój Syn, przychodząc na ziemię, aby nas zbawić,
stał się prawdziwym człowiekiem wzrastając w rodzinie
i rozpoczął swoje dzieło zbawcze, działając w rodzinie i dla rodziny.

My, członkowie Instytutu Świętej Rodziny,
poświęcamy i powierzamy Świętej Rodzinie z Nazaretu,
która jest wzorem, światłem i źródłem łaski dla każdej rodziny,
nasz Instytut, wszystkich jego członków, obecnych
i tych, których zechcesz, o Panie, jeszcze do niego powołać.
Pragniemy także powierzyć i poświęcić Świętej Rodzinie z Nazaretu wszystkie rodziny świata,
aby były zakorzenione w miłości
i aby umocnione błogosławieństwem Pana żyły w wierności, szacunku względem życia,
w wierze w Boga, w pracy i w pokoju,
aby wszyscy odczuwali wielkość swojej misji
jako współpracowników Boga w dziele stworzenia i odkupienia.

W szczególności prosimy Cię i błagamy:
– aby wszyscy małżonkowi chrześcijańscy żyli w świętości,
– aby wychowywali po chrześcijańsku swoje dzieci,
– aby w każdej rodzinie modlono się, słuchano słowa Bożego i kochano Kościół,
– aby dzieci były posłuszne i szły za wskazaniami rodziców,
– aby rodzice dawali dobry przykład, troszczyli się i kochali swoje dzieci
i aby one odwzajemniały miłość rodziców przez pełny wdzięczności szacunek.

Przyjmij, o Panie, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, św. Józefa, Jej Oblubieńca,
i św. Pawła Apostoła to nasze błaganie i racz go wysłuchać dla dobra i wzrostu Kościoła i dla dobra naszego społeczeństwa. Amen.

POWRÓT