Intencje modlitwy Instytutu na rok 2020

Intencje modlitwy Instytutu na rok 2020

Strona główna Rodzina Świętego Pawła Instytut Świętej Rodziny Inne Intencje modlitwy Instytutu na rok 2020

STYCZEŃ 2020

Błogosławię Cię, mój Boże, wraz ze wszystkimi ludźmi. Tobie dziękuję i Ciebie adoruję! Ty w stworzeniu zapisałeś swą wielkość, w sumieniu Twoje Prawo, w Biblii Twoje odwieczne obietnice. Ty na zawsze jesteś wierny i miłujący! Uzdolnij mój rozum do usłyszenia Twego głosu, który jest głosem miłującego Ojca.

LUTY 2020

Adoruję i dziękuję mój Boże, Twoją miłującą i mądrą Opatrzność. Pośród mroków błędu zapalasz światło swej Prawdy, pośród powszechnego zepsucia, Ty jesteś Sprawiedliwy, pośród licznego bałwochwalstwa, ludzkość w różnych zakątkach świata, w Tobie znajduje prawdziwy kult.

MARZEC 2020

Błogosławię Cię o Panie, ponieważ wypełniłeś wszystkie obietnice dane przez proroków. Błogosławię Cię Duchu Święty, który zstąpiłeś na Maryję; błogosławię Cię, Synu Boży, który stałeś się człowiekiem, aby ustanowić na ziemi królestwo prawdy, świętości i łaski. Adoruję tę tajemnicę mocy i miłości. Oto zbawienie dla wszystkich ludzi na ziemi.

KWIECIEŃ 2020

Adoruję Cię i dziękuję, Boski Mistrzu, który się ogłosiłeś Drogą, Prawdą i Życiem. Rozpoznaję Cię jako Drogę, którą mam kroczyć, Prawdę, w którą mam wierzyć, Życie, którego mam gorąco pragnąć. Jesteś dla mnie wszystkim: i ja chcę być wszystkim w Tobie: przez umysł, wolę, serce.

MAJ 2020

Bądź błogosławiony Jezus: jako człowiek umarłeś, jako Bóg zmartwychwstałeś. Ty potwierdziłeś swą naukę poprzez prawdę o zmartwychwstaniu. Wiara jest fundamentem mojego zbawienia. Kto nie wierzy, już został potępiony. Utwierdź we mnie żywą wiarę, zaangażowaną, promieniującą.

CZERWIEC 2020

Bądź błogosławiony, Boski Mistrzu, który obiecałeś i posłałeś Ducha Świętego aby oświecić i uświęcić Kościół. Przez wstawiennictwo Maryi, odnów Zesłanie Ducha, posyłaj apostołów w każdym czasie.

LIPIEC 2020

Błogosławię Cię, o Boski Mistrzu, ponieważ pozwoliłeś mi usłyszeć słowo prawdy. Ono mnie oświeciło, wzbudziło skruchę, powołało do miłości. Niech rozbrzmiewa po krańce świata. Uczyń nasze serca uległymi, aby były skuteczne trzydziestokrotnie, sześćdziesięciokrotni, a nawet stokrotnie. Uzdolnij nasze serca o Maryjo i wyproś nam Ducha Świętego.

SIERPIEŃ 2020

Składam Ci dzięki, Boski Mistrzu, dawco sakramentów, które sprawuje Kościół. Przez nie kształtujesz w nas cnoty boże. Przez nie żyjemy i działamy w Tobie jako gałązka wszczepiona w roślinę i wydająca owoc. Przez nie jesteśmy Twoją wieczną radością.

WRZESIEŃ 2020

Bądź błogosławiony o mój Boże: jak życie biologiczne pochodzi od matki, tak życie nadprzyrodzone pochodzi od Maryi. Ona jest korzeniem, który przynosi owoc, ona jest matką, która przynosi „owoc żywota”, jest jutrzenką, która zwiastuje słońce. Gdzie wchodzi Maryja, wchodzi czysty Jezus. Kto znajduje Matkę, znajduje także i Syna.

PAŹDZIERNIK 2020

Dziękuję Ci mój Boże, że zechciałeś wszystko odnowić w Chrystusie. Wezwałeś człowieka, by naśladował Twoje Boże życie, w Chrystusie. Jak wielu wierzących żyje w praktyce cnotami zwyczajnymi, szanując Boga, Kościół, służąc społeczności. Są oni wielkimi dobrodziejami ludzkości.

LISTOPAD 2020

Uwielbiam Twoją Mądrość, Boski Mistrzu. Ty chciałeś aby państwo i Kościół, były od siebie niezależne, ale z drugiej strony aby trwały w niezwykłej współpracy. Chciałeś zjednoczenia między narodami, aby wszystkie dzieci Boże, odkupieni przez Twoją Krew, zmierzali ku wieczności. W państwie chrześcijańskim może nastąpić wielki rozwój doczesny i wieczny.

GRUDZIEŃ 2020

Składam Ci dzięki, mój Boże, Ojcze, który mnie stworzyłeś dla siebie. Wyszedłem z Twych stwarzających rąk! I powrócę w Twoje ręce Sędziego ale i Ojca. Wieczność zależy ode mnie: kto chce może być zbawiony. Zdaję sobie z tego sprawę, ale potrzebuję Twej łąski: więcej światła, więcej pociechy. Jezu ufam Tobie!

POWRÓT