Błogosławiony Jakub Alberione – apostoł dzieła biblijnego

Błogosławiony Jakub Alberione – apostoł dzieła biblijnego

Strona główna Rozmaitości Teksty Bł. J. Alberione Bł. J. Alberione Błogosławiony Jakub Alberione – apostoł dzieła biblijnego

Błogosławiony Jakub Alberione – apostoł dzieła biblijnego

26 listopada to dzień liturgicznego wspomnienia Błogosławionego Jakuba Alberionego (1884-1971), Opatrznościowego proroka mediów masowych i największego zakonodawcy XX wieku.

Kiedy myślimy o bł. Alberionem, o jego licznych fundacjach i o cudownym wręcz rozwoju jego dzieła, na pamięć przychodzą słowa Emila Baumana, pochodzące z jego książki Vita di San Paolo („Życie św. Pawła”): „Nie ma ludzi niezastąpionych, ale niektórzy są na swój sposób jedyni”. Ksiądz Alberione należy do tej drugiej grupy. Wystarczy jedno spojrzenie na jego liczne i niezwykłe dary, aby przekonać się o tym fakcie.

Jego liczne fundacje, powstałe pod patronatem św. Pawła Apostoła, obecne są dzisiaj w prawie 80 krajach świata, w których pracują księża i bracia pauliści, siostry zakonne, świeccy konsekrowani i inni, którzy razem tworzą Rodzinę Świętego Pawła. Podobnie jak św. Paweł, także ks. Alberione kierował się pragnieniem, aby zanieść Chrystusa do serc ludzi, którzy poszukują „nieznanego Boga”, i głosić słowo zbawienia tym, którzy nigdy nie mieli okazji się z nim zetknąć. Wybrał zatem ewangelizację za pomocą najnowocześniejszych środków społecznego komunikowania, aby docierać do ludzi tam, gdzie rzeczywiście przebywają. Jeśli nie chodzą do kościoła, wtedy on chciał pójść tam, gdzie się znajdują…

W swoim duchowym testamencie bł. Alberione napisał: „Pragnę, aby po mojej śmierci nie mówiło się już więcej o mnie. Członkowie Rodziny Świętego Pawła powinni odwoływać się jedynie do św. Pawła…”. Dlatego właśnie powierzył im zadanie: mają żyć i pracować w taki sposób, aby „być św. Pawłem żyjącym dzisiaj”. Błogosławiony Jakub Alberione był przekonany, że „dzieł Bożych mogą dokonywać jedynie ludzie Boży”.

Fundamentem i centrum misji tych Bożych ludzi jest Słowo Boże.

Jakub AlberioneSłowo Boże – centrum misji

Ta właśnie idea przyświecała współczesnym spadkobiercom dzieła bł. Jakuba Alberionego, kiedy postanowili przeżyć jubileusz 50-lecia przejścia swojego Założyciela do nieba (1971-2021) jako Rok Biblijny w Rodzinie Świętego Pawła, rozpoczynający się symbolicznie 26 listopada 2020 roku. Błogosławiony Jakub Alberione nigdy nie ustawał w gorliwości godnej Świętego Pawła Apostoła: „aby słowo Pańskie rozszerzało się i było chwalone” (2 Tes 3, 1). Nie ma lepszej motywacji dla pragnienia rozpowszechniania Słowa Bożego niż ta Pawłowa myśl, stąd stała się ona mottem obecnego Roku Biblijnego!

Założyciel dał sam przykład nie tylko umiłowania, ale także pionierskiej i wręcz tytanicznej pracy nad rozpowszechnianiem tekstów Biblii, kiedy jeszcze nikt w Kościele katolickim o czymś takim nie myślał.

Już 10 lat po powstaniu pierwszych zgromadzeń, w 1923 roku bł. Alberione zdecydował się na wydanie 40 tysięcy egzemplarzy Ewangelii, a w roku następnym kolejne wydanie osiągnęło nakład 100 tysięcy egzemplarzy. Tej wyjątkowej akcji towarzyszyło hasło: „Ewangelia we wszystkich rodzinach!”.

Aby zapewnić trwałe owoce tej działalności, bł. Alberione, wspomagany ofiarnie przez księży paulistów i siostry paulistki, dał początek nowej inicjatywie: „Świętom Ewangelii”, celebrowanym w różnych parafiach i diecezjach. Święta te miały przybliżyć rozumienie Pisma Świętego i uświadamiać jego znaczenie w życiu wierzącego człowieka. W tym właśnie celu bł. Alberione założył Towarzystwo Biblijne, które od roku 1933 przyjęło nazwę Stowarzyszenia Codziennej Lektury Ewangelii.

Jakub Alberione

Wyjątkowa Biblia duszpasterska

Pomimo ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego w latach 30. XX wieku, bł. Jakub Alberione rozpalił swoim entuzjazmem paulistów i paulistki, tak że niemałym wysiłkiem i nakładem środków wydali w 1931 roku przekład całego Pisma Świętego jednocześnie w pięciu językach: włoskim, hiszpańskim, francuskim, angielskim i łacińskim. Biblia ta była drukowana w odcinkach w formie broszur i rozprowadzana za niewielką ofiarą. Taka formuła wydawnicza stanowiła absolutną nowość, a towarzyszyło jej hasło: „Słowo Boże przekazywane całemu Ludowi Bożemu!”. Godny uznania jest fakt, że została ona wydrukowana na papierze zrobionym przez samych paulistów w papierni zbudowanej przez nich w 1929 roku.

Jakub AlberioneSłowo Boże dla wszystkich rodzin i zawodów

Błogosławiony Jakub Alberione nie należał do ludzi, którzy szybko spoczywają na laurach, stąd też gdy zakończył jedno przedsięwzięcie, już myślał o następnym. Jeden z młodych paulistów, Jan Robaldo (m.in. misjonarz na ziemiach polskich w latach 1934-1939) zaproponował, aby do tekstów Nowego Testamentu dołączać przypisy o szczególnym charakterze: zarówno fragmenty katechizmu Soboru Trydenckiego, jak i krótkie formuły katechizmu św. Piusa X, tak aby wyjaśnienia poparte były autorytetem Magisterium Kościoła. Znaczną popularność zdobyły także różne wydania, przygotowane przez paulistów i przeznaczone dla poszczególnych kategorii osób: Ewangelia dla młodych, Ewangelia dla narzeczonych, Ewangelia dla matek wychowujących dzieci, Ewangelia robotnika, Ewangelia żołnierza…

Od samego początku swojego istnienia, siostry paulistki i bracia pauliści rozpowszechniali bezpośrednio egzemplarze Pisma Świętego, chodząc od domu do domu, od rodziny do rodziny. Towarzyszyły temu organizowane przez nich Dni Ewangelii oraz Wystawy Biblijno-Katechetyczne w parafiach i przy istniejących wspólnotach Rodziny Świętego Pawła w różnych regionach Włoch i świata.

Błogosławiony Jakub Alberione do ostatnich chwil życia realizował swoje ambitne wyzwanie: „Biblia we wszystkich rodzinach!”. Jako jego duchowi synowie i duchowe córki pragniemy dalej godnie kontynuować misję naszego Założyciela – nie tylko zresztą w obecnym Roku Biblijnym w Rodzinie Świętego Pawła.