Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA IV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 13, 15-17. 20-21)

Ofiara duchowa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia: Przez Jezusa składajmy Bogu ofiarę pochwalną nieustannie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż raduje się Bóg takimi ofiarami.
Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie wzdychając, bo to nie byłoby z korzyścią dla was.
Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wyprowadził spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego, Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście wypełnili Jego wolę; niech sprawi w was, co miłe jest w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23, 1-2. 3-4. 5. 6)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie. *
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
a kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 10, 27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 6, 30-34)

Jezus lituje się nad tłumem

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Odpoczynek jest ważny

Jezus miał niezwykłą odporność na zmęczenie. Głoszeniu Dobrej Nowiny poświęcał cały dzień, a noc, zazwyczaj, modlitwie. Trzy lata życia publicznej działalności były bardzo intensywne, pełne rozmaitych działań, jak opisują ten czas Ewangelie. Do Jezusa i do apostołów przychodziły tak wielkie tłumy ludzi, że nawet na posiłek nie mieli czasu. O czym to świadczy? O wytrwałości i gorliwości oraz o współczującej miłości, która na pierwszym miejscu stawia dobro drugiego. Miłość Jezusa była skierowana również do samych apostołów. On wie, że musimy mieć czas dla siebie do tego, żeby nabrać sił. Jemu zależy na nas, na naszym zdrowiu, relacji z innymi ludźmi. Spójrzmy na dzisiejszy fragment Ewangelii, a przez nią na Jezusa jak na mądrego pracodawcę, który nie tyle zleca pracę, co ją z nami chętnie wykonuje, i rozumie, że aby pracować owocnie, musimy mieć czas na odpoczynek.

Panie Jezu, Ty doskonale rozumiesz moje zmęczenie. Naucz mnie nie tylko dobrze pracować, ale przede wszystkim mądrze odpoczywać. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła