Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 10, 5-7. 13-16)

Asyria biczem Bożym

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan:
«Biada Asyrii, rózdze mego gniewu i biczowi mocy mej zapalczywości! Posyłam ją przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję jej, aby lud, na który się zawziąłem, ograbiła i złupiła doszczętnie, by rzuciła go na zdeptanie, jak błoto na ulicach. Lecz ona nie tak będzie mniemała i serce jej nie tak będzie rozumiało, bo w jej umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku».
Powiedział bowiem: «Działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bo jestem rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem, jak mocarz. Ręka moja odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów. A jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię; i nie było nikogo, kto by zatrzepotał skrzydłem, nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął».
Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna.
Przeto Pan, Bóg Zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Mimo świetnego wyglądu trawić go będzie gorączka, jakby zapłonął ogień.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 94 (93), 5-6. 7-8. 9-10. 14-15)

Refren: Pan nie odrzuca ludu wybranego.

Depczą Twój lud, Panie, *
uciskają Twoje dziedzictwo,
mordują wdowę i przybysza, *
zabijają sieroty.

Refren: Pan nie odrzuca ludu wybranego.

Mówią: «Pan tego nie widzi, *
nie dostrzega tego Bóg Jakuba».
Pomnijcie na to, głupcy w narodzie, *
kiedy zmądrzejecie bezrozumni?

Refren: Pan nie odrzuca ludu wybranego.

Czy nie usłyszy Ten, który wszczepił ucho, *
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?
Czy Ten, co napomina ludy, nie będzie ich karał? *
Ten, który ludzi uczy mądrości?

Refren: Pan nie odrzuca ludu wybranego.

Pan nie odpycha swojego ludu *
i nie porzuca swojego dziedzictwa.
Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, *
pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.

Refren: Pan nie odrzuca ludu wybranego.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 11, 25-27)

Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Chcę być jak dziecko

Czym różnią się ludzie mądrzy i roztropni od tych, którzy są prości jak małe dzieci? Przede wszystkim tym, że mądrzy i roztropni ufają wpierw swojemu rozumowi, swojemu osądowi, a ludzie prości nie wahają się pytać i pokornie przyjmują odpowiedzi od mądrzejszych od siebie. Na świecie istnieją bowiem takie tajemnice, których nie da się poznać dzięki swojemu wysiłkowi. Odpowiedź na najważniejsze pytania naszego życia, odsłonięcie największych tajemnic naszego życia – to musi być nam podarowane. Dzieci przyjmują dary z prostotą, niekłamaną radością i nie spodziewają się podstępu. Mędrcy natomiast wobec darów pozostają nieufni. Dzieci zgadzają się tylko na odpowiedzi największe, ostateczne, mędrcy natomiast mnożą wątpliwości, każdą odpowiedź podważają i panicznie boją się poezji. Tymczasem tylko słowa poetów są w stanie opisać to, co roztropni tego świata chcieliby policzyć i zważyć: miłość, łaskę, piękno, miłosierdzie.

Panie Jezu Chryste, zechciej mi objawić to, co Ojciec objawił Tobie. Dopuść mnie do tej intymnej i zażyłej relacji, która łączy Ciebie i Ojca. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła