Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XXI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (2 Tes 2,1-3a.14-17)

Ostrzeżenie przed fałszywymi naukami

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi.
Po to wezwał was przez głoszenie nasze Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 96,10.11-12.13)

Refren: Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.

Głoście wśród ludów, *
że Pan jest królem.
On tak świat utwierdził, że się nie zachwieje; *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Hbr 4,12)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 23,23-26)

Biada obłudnikom

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus przemówił tymi słowami:
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZDuchowa równowaga

Serce człowieka jest przewrotne. Szybko rezygnuje z Bożych przykazań i cnót na korzyść ludzkich przepisów. A Jezus wskazuje: „To trzeba zachować i tamtego nie opuszczać”. Żyć miłosierdziem i wiarą przy jednoczesnym płaceniu dziesięciny. Nie wystarczy samo działanie lub tylko sama wiara. Uczynki bez wiary stają się filantropią, a wiara bez uczynków grozi fanatyzmem. Chodzi o to, abyśmy mieli serca coraz bardziej podobne w miłości do Boga, a coraz mniej faryzejskie, bo można się tak zaplątać, że faktycznie będziemy „przecedzać komara, a połykać wielbłąda”. Kiedy oczyścimy własne serce z wszelkiej dwulicowości, wtedy – jak mówi Jezus – wszystko dla nas stanie się piękne i czyste.

Jezu, od Ciebie pragnę się uczyć duchowej równowagi, aby wszystko stało się piękne i czyste.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2020

s. Anna Maria Pudełko

Edycja Świętego Pawła