Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (1 Kor 15,12-20)

Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:

Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 17,1.6-7.8 i 15)

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Rozważ, Panie, słuszną sprawę, *
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy *
moich warg nieobłudnych.

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; *
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, *
Zbawco tych, co się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicą.

Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 8,1-3)

Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia


Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.


Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Uczennice Pańskie
 
Łukasz poświęca więcej miejsca wędrowaniu Jezusa do Jerozolimy niż pozostali ewangeliści. Zwraca także większą uwagę na posługę kobiet w czasie tej drogi. Jako wytrwałe uczennice Pańskie wędrowały z Jezusem po Galilei i Judei przez miasta i wsie. W Jerozolimie to Maria Magdalena i pozostałe kobiety okażą się najwierniejsze wobec Niego jako swojego Boskiego Oblubieńca. One będą wiernie trwały z Jezusem pod krzyżem oraz będą obecne przy złożeniu do grobu. Jako pierwsze pośpieszą do grobu, gdzie usłyszą dobrą nowinę, że ich Oblubieniec żyje, i rozgłoszą tę prawdę całemu Kościołowi. Joanna i Zuzanna, które z miłością usługiwały Jezusowi ze swojego mienia, obdarzają także nas dobrem: wiarą, miłością, oddaniem w Panu.

Chryste, Boski Nauczycielu, przyjąłeś posługę oddanych i wiernych Ci kobiet. One tak wiele umiłowały i dzieliły się z miłością tym, co posiadały. Za ich przykładem wiernie idę za Tobą.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016”

ks. Mariusz Szmajdziński
Edycja Świętego Pawła