ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

Strona główna Czytania Czytania własne ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW
- WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
PIERWSZE CZYTANIE
(Wj 23,20-23)

Anioł strzeże w czasie drogi

Czytanie z Księgi Wyjścia.

Tak mówi Pan:
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wygładzę.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 91,1-6.10-11)

Refren: 
Aniołom kazał, by strzegli ciebie.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam”.

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, *
pod Jego skrzydła się schronisz.

Wierność Jego jest puklerzem i tarczą; *
nie ulękniesz się strachu nocnego.
Ani strzały za dnia lecącej, +
ani zarazy, co skrada się w mroku, *
ani moru niszczącego w południe.

Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na Wszystkich twych drogach.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 103,21)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie,
wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę!

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 18,1-5.10)

Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Chronić życie

W wielu domach znajdują się obrazki przedstawiające Anioła Stróża przeprowadzającego bezpiecznie dzieci przez kładkę nad rwącym potokiem. W ten sposób opowiadamy kolejnym pokoleniom o Bogu zatroskanym o los każdego człowieka. To prosta w formie, ale głęboka w treści ilustracja ważnej misji Kościoła, którą jest troska o życie. Kierując się nią, wielu chrześcijan dopomina się dziś o prawo do życia i godnego wychowania dla najmniejszych i najsłabszych spośród nas. „Pamiętajcie, żeby nie gardzić żadnym z tych małych” (Mt 18, 10) – mówi Jezus do swoich uczniów. Życie ludzkie jest święte, dlatego powinniśmy je strzec, pielęgnować i chronić.

Boże, który jesteś źródłem życia, proszę Cię dziś o opiekę nad najmniejszymi i najsłabszymi. Wspomagaj swoją łaską ich rodziców i opiekunów w trudach przyjęcia i wychowania dzieci. Wspieraj mnie, bym zawsze stawał w obronie życia. Oby wszyscy ludzie cenili życie i strzegli jego godności.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła