KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA - ŚWIĘTEO

Strona główna Czytania Czytania własne KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA - ŚWIĘTEO
KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (1 P 5, 1-4)

Starszy, a przy tym świadek cierpień Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi: Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, po Bożemu; nie ze względu na brudny zysk, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą wspólnoty, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23, 1-2. 3-4. 5. 6)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
a kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 16, 18)

Aklamacja (Okres zwykły): Alleluja, alleluja, alleluja.
Aklamacja (Wielki Post): Chwała Tobie, Królu wieków

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

Aklamacja (Okres zwykły): Alleluja, alleluja, alleluja.
Aklamacja (Wielki Post): Chwała Tobie, Królu wieków


EWANGELIA (Mt 16, 13-19)

Ty jesteś Piotr, tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Credo Piotra

W okresie reformacji niektórzy z teologów próbowali kpić sobie z dzisiejszego święta: „Papiści czczą krzesło!”. Katedra Piotra to rzeczywiście ozdobny mebel przechowywany w Bazylice Watykańskiej, należący niegdyś – według niepotwierdzonej i mało prawdopodobnej tradycji – do Księcia Apostołów. Zdajemy sobie jednak doskonale sprawę z tego, że nie oddajemy naszego hołdu ozdobnemu siedzisku. Czcimy prawdę o tym, że Piotr jako pierwszy wyznał – i do dziś wyznaje w Kościele – fundamentalną prawdę: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Nawet jeżeli z trudem przychodzi nam to credo, uczestniczymy w nim przez udział w jedności Kościoła. Gdy brakuje nam odwagi i determinacji, Piotr i Kościół wyznają w naszym imieniu wiarę w Jezusa.

Panie Jezu, wyznaję dziś uroczyście, wraz z całym Kościołem zbawionych w niebie i Kościołem pielgrzymującym na ziemi, że Ty jesteś jedynym Panem i Zbawicielem, Synem Boga żywego, Mesjaszem. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła