ŚW. KATARZYNY ZE SIENY - ŚWIĘTO

Strona główna Czytania Czytania własne ŚW. KATARZYNY ZE SIENY - ŚWIĘTO
ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (1 J 1, 5 – 2, 2)

Krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechu

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18a )

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Albo: Alleluja.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Lecz łaska Pana jest wieczna *
dla Jego wyznawców,
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, *
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 11, 25-30)

Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Ten, który dźwiga jarzmo naszego grzechu

Jest wielkim duchowym niebezpieczeństwem wyobrażać sobie, że Bóg nakłada na nas jarzmo, że daje nam życie nie do uniesienia; ciężar, który nas pokona. Takie wyobrażenia o Bogu zrodzić się mogą tylko w człowieku, który nie zna Ewangelii, nie wie, że to Jezus Chrystus jako pierwszy obciążony był jarzmem ponad Jego siły, uniósł ciężar, którego żaden człowiek nie powinien dźwigać: ciężar krzyża. On ma prawo mówić do nas: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie. On – jako pierwszy utrudzony i obciążony – zna gorzki smak upadku pod ciężarem życia. On rozumie każdą naszą życiową katastrofę, On rozumie wszystko, co w człowieku słabe, można nawet powiedzieć: rozumie to, co w człowieku upadłe. A jednocześnie On, dźwigający jarzmo naszego grzechu, jako jedyny ma prawo powiedzieć, że jest to ciężar słodki. Bo jest to ciężar zbawiony Jego świętą Krwią.

Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, że chciałbym – jak faryzeusze – nawet jednym palcem nie dotykać ciężaru, który noszą inni ludzie, a jednocześnie chciałbym jak Szymon Cyrenejczyk pomóc Ci dźwigać ciężar, który spoczywa na Twoich ramionach. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła