ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA - ŚWIĘTO

Strona główna Czytania Czytania własne ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA - ŚWIĘTO

ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

- ŚWIĘTOPIERWSZE CZYTANIE (Ef 2, 19-22)

 

Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia:
Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudo­wani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamie­niem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.
W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19, 2-5) 

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Niebiosa głoszą chwałę Boga,*
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 6, 12-19)

Wybór Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Światło dla Boga

Wiemy o Jezusie Chrystusie, że jest świtem, że jest słońcem, które przychodzi ze wschodu dla człowieka. Tymczasem dzisiaj odkrywamy w Ewangelii, że człowiek jest świtem dla Boga. Cała noc spędzona na górze na modlitwie, w ciemności i o świcie, o brzasku, z nastaniem dnia wybór dwunastu apostołów, tak jakby ich nadejście, spotkanie ich, spojrzenie im w twarze było dla Jezusa nadejściem świtu. Wypełnieniem dla Jezusa światłem. Tak, to prawda jesteśmy światłem dla Boga, tak jak Bóg jest światłem dla nas. I o ile Bóg jest spełnieniem naszego marzenia o kochającym Ojcu, to my jesteśmy spełnieniem marzenia Boga o dzieciach, które może kochać.

Panie, pomóż mi stać się jak najjaśniejszym światłem dla Ciebie, tak jak Ty jesteś niegasnącym światłem dla mnie. Spraw, abym w Twojej jasności dostrzegł i usunął z mej duszy to wszystko, co jest wynikiem grzeszności.


Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła