ŚW. JOACHIMA I ANNY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

Strona główna Czytania Czytania własne ŚW. JOACHIMA I ANNY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

ŚW. JOACHIMA I ANNY
- WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE



PIERWSZE CZYTANIE  (Syr 44,1.10-15)

Imię ich żyje w pokoleniach

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich - ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana.
Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 132,11.13-14.17-18)

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca Dawida.

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *
od której nie odstąpi:
„Zrodzone z ciebie potomstwo *
posadzę na twoim tronie”.

Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
„Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.

Wzbudzę tam moc dla Dawida, *
przygotuję światło dla mego pomazańca.
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, *
a nad nim zajaśnieje jego korona”.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Łk 2,25c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,
a Duch Święty spoczywał na nich.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 13,16-17)

Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Młodzi i starzy

Latynoamerykańscy biskupi, zastanawiając się nad wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi chrześcijanami, zwrócili uwagę na szczególną rolę, jaką w społeczeństwie odgrywają dzieci i osoby starsze. To oni budują przyszłość narodów: dzieci, bo będą kontynuować historię, a osoby starsze, ponieważ przekazują doświadczenie i mądrość swego życia. Ten międzypokoleniowy dialog jest czymś niezwykle cennym, domagającym się ochrony i troski. W dzień wspomnienia rodziców Matki Bożej, a więc ziemskich dziadków Jezusa, Ewangelia mówi o radości z objawienia prawdy. Rzeczywiście, szczęśliwe są oczy, kiedy widzą wzajemną miłość w rodzinach.

Umacniaj, Panie Jezu, międzypokoleniowe więzi w mojej rodzinie i społeczeństwie. Pomóż nam swoją łaską, abyśmy wzajemnie się rozumieli, szanowali i troszczyli o siebie.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła