ŚW. JOACHIMA I ANNY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

Strona główna Czytania Czytania własne ŚW. JOACHIMA I ANNY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
ŚW. JOACHIMA I ANNY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE


PIERWSZE CZYTANIE (Syr 44, 1. 10-15)

Imię ich żyje w pokoleniach

Czytanie z Mądrości Syracha

Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych w kolejności ich pochodzenia.
Ci są mężami czcigodnymi, których dobre czyny nie zostały zapomniane; pozostały one wraz z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy.
Potomstwo to trzyma się przymierzy, a dzięki nim – ich dzieci. Potomstwo ich trwać będzie na wieki, a chwała ich nie będzie wymazana.
Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadać będą ich mądrość, a zgromadzenie głosić ich chwałę.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 132, 11. 13-14. 17-18)

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca, Dawida.

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *
której nie odwoła:
«Zrodzone z ciebie potomstwo *
posadzę na twoim tronie».

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca, Dawida.

Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
«Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie».

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca, Dawida.

«Wzbudzę tam moc dla Dawida, *
przygotuję światło dla mego pomazańca.
Odzieję wstydem nieprzyjaciół jego, *
a nad nim zajaśnieje jego korona».

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca, Dawida.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 2, 25c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,
a Duch Święty spoczywał na nich.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 13, 16-17)

Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Rozrzutny pracodawca

Czy obraz siewcy, który przywołuje Jezus w dzisiejszej Ewangelii, pasuje do współczesnej rzeczywistości? Sprawiedliwość względem podległych pracowników domaga się skrupulatności, aby nikt nie poczuł się niedoceniony. Dla pracodawcy liczy się efektywność. W czasie kryzysu ważna jest także oszczędność, rozsądne gospodarowanie zasobami ludzkimi, ograniczanie wydatków, cięcie kosztów. Bóg natomiast nie jest oszczędny i gdyby był dyrektorem ziemskiej firmy, borykałby się zapewne z problemami finansowymi. A jakich ma pracowników? Wciąż kombinujących, jak robić, aby się nie przemęczyć, obijających się w pracy nad sobą, źle zarządzających czasem, marnujących talenty. A On jest nadal hojnym siewcą Słowa. Skoro Jezus jest względem nas tak rozrzutny, to czy i my potrafimy być hojni wobec innych? Może uzależniamy hojność od tego, co nam się opłaca? A przecież Jezus powiedział, że jaką miarą mierzymy, taką i nam odmierzą (por. Łk 6, 38).

Panie Jezu, dziękuję Ci, że każdego dnia dajesz mi szansę na poprawę moich wyników. Nie chcę udawać, że pracuję, stwarzać pozorów, że jestem święty. Jestem jak skalista gleba. Użyźnij mnie i nie szczędź ziarna Słowa, niech pada na moje serce. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła