ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN) - ŚWIĘTO

Strona główna Czytania Czytania własne ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN) - ŚWIĘTO

ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN) - ŚWIĘTOPIERWSZE CZYTANIE  (Oz 2,16b.17b.21-22)

 

Poślubię cię sobie na wieki

 

Czytanie z Księgi Ozeasza.

 

To mówi Pan: 

«Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. 

I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana».

 

Oto Słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 45,11-12.14-17)

 

Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.

 

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

Z weselem je wiodą i w uniesieniu, *
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ


Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

 

Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec,

który Pan przygotował dla ciebie na wieki.


Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja.


EWANGELIA  (Mt 25,1-13)

 

Przypowieść o dziesięciu pannach

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięty lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. 

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. 

A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. 

Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. 

W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam”. 

Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

 

Oto słowo Pańskie.

 

albo:

 EWANGELIA  (Mt 16,24-27)

 

Konieczność wyrzeczenia

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania».


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Oczekując Twego przyjścia

Przypowieść o dziesięciu pannach znajdziemy wyłącznie w Ewangelii według św. Mateusza. Umieszczona w jednym rozdziale z opowieściami o talentach i Sądzie Ostatecznym stanowi wyraźną przestrogę Jezusa przed bezmyślnym, bezczynnym lub po prostu złym wykorzystywaniem obecnej chwili, będącej przedsionkiem życia wiecznego. Wszyscy jesteśmy w sytuacji tych panien, gdyż oczekujemy nadejścia Oblubieńca – Chrystusa. Nie wiemy, kiedy przybędzie w sposób ostateczny. Nieustannie spotykamy Go jednak przychodzącego do nas w Kościele. Zapalone lampy symbolizują naszą czujność i tęsknotę, a oliwa jest znakiem miłości i łaski Ducha Świętego.

Panie, napełnij moje serce łaską Ducha Świętego, abym oczekiwał Twojego przyjścia pełen nadziei i miłości.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła