ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO - ŚWIĘTO

Strona główna Czytania Czytania własne ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO - ŚWIĘTO

ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO - ŚWIĘTOPIERWSZE CZYTANIE (Dz 13,46-49)

Apostołowie zwracają się do pogan

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: «Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi»”.
Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 117,1-2)

Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.

Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 4,18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Aklamacja:
Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 10,1-9)

Rozesłanie uczniów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.
W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swą zapłatę.
Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ

Nie lękajmy się!

W wojsku mówi się, że żaden żołnierz nie zaufa dowódcy, który woła: „Naprzód, do boju!”, za to każdy odda wszystko za takiego, który wzywa: „Za mną, do boju!”. Pierwszy pozostaje bezpieczny na tyłach, patrząc, jak inni narażają życie, drugi staje na czele oddziału, a udowadniając innym swoją odwagę, zaraża ich własnym męstwem i walecznością. Jezus ma prawo powiedzieć do swoich uczniów: Posyłam was jak jagnięta między wilki, bo sam – jako pierwszy – poszedł pomiędzy wrogów, by zanieść im Dobrą Nowinę. Nie zawahał się oddać swojego życia, nie zawahał się stanąć naprzeciw bestii. Jeśli więc woła nas, byśmy poszli na tę nierówną walkę, to nie lękajmy się, bo On przeszedł przez śmierć i zwyciężył.

Panie Jezu, Ty znasz mój lęk i wiesz, że bardzo chcę uratować swoje życie. Wysiłkiem wiary wołam dziś do Ciebie: Poślij mnie wszędzie, gdzie sam chcesz pójść, a ja nie zawaham się głosić Twojego słowa, bo wiem, że w Tobie jest moje bezpieczeństwo. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła