ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO - ŚWIĘTO

Strona główna Czytania Czytania własne ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO - ŚWIĘTO

ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO - ŚWIĘTOPIERWSZE CZYTANIE (Dz 13,46-49)

Apostołowie zwracają się do pogan

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: «Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi»”.
Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 117,1-2)

Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.

Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 4,18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Aklamacja:
Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 10,1-9)

Rozesłanie uczniów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.
W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swą zapłatę.
Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ

Chrześcijanin z natury misjonarzem

Kościół ze swojej natury jest misyjny. Również powołanie chrześcijańskie mieści w sobie nakaz misyjny. Niezależnie od miejsca, gdzie żyjemy, mamy uprzedzać przyjście Chrystusa. On jednak nie ukrywa, że posyła nas „jak jagnięta między wilki” (Łk 10, 3). Taka jest natura bycia apostołem Chrystusa – doświadczają oni takiego sprzeciwu, jakiego On doświadczył. Apostoł działa jednak mocą swojej jedności z Mistrzem, mocą Jego zbawczej obecności. Dlatego św. Paweł mógł zaświadczyć, że „prześladują nas, ale nie zostaliśmy opuszczeni; przewracają nas, ale nie giniemy” (2 Kor 4, 9). Misja, którą powierza nam Pan, zawsze jest ponad siłami tego świata, niezależnie jakiej broni będzie używał. Wtedy jeszcze bardziej widać, że to moc Ewangelii działa, a nie jej niemocni głosiciele, że to z Boga jest ta przeogromna moc, a nie z nas (por. 2 Kor 4, 7).

Ożywiaj, Panie, we mnie pragnienie uczestnictwa w Twojej zbawczej misji tam, gdzie mnie posłałeś. Niech mój wysiłek polega na przezwyciężaniu zła dobrem.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła